Beslut vid Kommunstyrelsen den 24 oktober

En illustration av en beslutsklubba på grön bakgrund.

Här kan du läsa om några av de beslut som fattades vid Kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 24 oktober

Vid Kommunstyrelsen fattades bland annat följande beslut:

  • Att bevilja miljöbidrag till Naturskyddsföreningen för att rädda paddor i Svinninge och till Friluftsfrämjande för att anordna dels en skräpplockardag vid Åkers kanal, dels en friluftsdag för vardagsnära friluftsliv och hemester.
  • Att bevilja tillgänglighetsbidrag till SRF Vaxholm-Österåker för att arrangera en studieresa i form av en dagsutflykt för synskadade personer i Österåker och Vaxholm med buss till Almåsa i Västerhaninge.
  • Ge kommundirektören i uppdrag att genomföra de förändringar av förvaltningsorganisationen som krävs om kommunfullmäktige fattar beslut om ny politisk organsisaton fattas vid kommande kommunfullmäktige.
  • Ta fram ett förslag om bildande av ett helägt kommunalt bolag, Österåkers stadshus AB, som moderbolag för övriga hel- och delägda kommunala bolag i kommunkoncernen.
  • Anta reviderade riktlinjer för upphandling med anledning av centralisering av arbetet och ändrad lagstiftning.

Kommunstyrelsen föreslog även Kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

  • Godkänna hållbarhetsramverk för Österåkers kommun som underlag för kommunens hållbarhetsarbete, samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med andra förvaltningar utveckla de verktyg, metoder och arbetssätt som behövs för att implementera hållbarhetsarbetet.
  • Anta förslag till ny politisk organisation för kommande mandatperiod, reglemente för revisionen, verksamhetsplan 2023-2025, samt budget 2023.
Publicerad:
Senast uppdaterad: