Beslut vid extra Kommunstyrelse den 6 april

Den 6 april hölls en extra Kommunstyrelse med anledning av förändringar i Österåkers kommuns årsredovisning för år 2021.

Ett fel har upptäckts i balanskravsresultatet i Österåkers kommuns årsredovisning som beslutades av Kommunstyrelsen den 23 mars. Felet har nu justerats och förändringen kräver att årsredovisningen hanteras igen av Kommunstyrelsen.

Några justeringar har också gjorts i form av förtydliganden och förklaringar, främst kopplat till noterna. Detta för att höja kvaliteten och tydligheten i texten.

Beslut om årsredovisningen fattas av Kommunfullmäktige den 25 april.

Publicerad:
Senast uppdaterad: