Beslut vid extra kommunstyrelse den 3 oktober

En illustration av en beslutsklubba på grön bakgrund.

Den 3 oktober hölls ett extra kommunstyrelsemöte för att behandla delårsbokslut 2022 för Österåkers kommun.

Vid mötet noterades verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i Österåker för delåret till protokollet. Kommunstyrelsen föreslog också kommunfullmäktige att notera delårsrapport för Österåkers kommun år 2022.

Publicerad:
Senast uppdaterad: