Beslut vid extra kommunstyrelse den 21 november

En illustration av en beslutsklubba på grön bakgrund.

Här kan du läsa om de beslut som fattades vid Kommunstyrelsens extra sammanträde måndagen den 21 november.

Vid sammanträdet beslutade Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att fatta beslut om reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder för mandatperioden 2023-2026, och budget för år 2023, samt verksamhetsplan 2023-2025 för Österåkers kommun.

Publicerad:
Senast uppdaterad: