Österåkers kommuns logotype

Ärenden som behandlas vid Kommunfullmäktige 19 september

illustration beslut, klubba

Här är ett urval av de beslutsärenden som är planerade att behandlas vid Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 19 september klockan 18.30. Följ sändningen direkt eller i efterhand.

Samtliga handlingar och sändning:

Du hittar samtliga ärenden med tillhörande handlingar via den här länken. Via länken kan du också ta del av sammanträdet i direktsändning och i efterhand.

Beslutsärenden som planeras att behandlas:

Ärenden kan komma att skjutas till ett kommande sammanträde.

  • Ekonomisk månadsuppfölining per juni 2022, Osteråkers kommun
  •  Ansökan om kommunal borgen från Österåkersvatten AB
  •  Hållbarhetsramverk för Österåkers kommun
  •  Revidering av program för uppföljning och insyn
  • Reviderad strategi och handlingsplan Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel (ANDTS)
  • Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2022-07-31

Motioner

Dessutom planerar man att behandla ett par motioner, det vill säga förslag till beslut som läggs fram av en eller flera fullmäktigeledamöter till Kommunfullmäktige.

  • Svar på motion från Anders Borelid (SD) om utomhusbad i Österåker
  • Svar på motion från Michael Solander (MP) om snabbladdare till Österåker
  • Avskrivning av motion av Leif Hermansson (SD: Södra Roslagens Skytteförening tilldelas en egen bana

Du hittar samtliga motioner via länken nedan.

Ta del av alla handlingar

Protokollet för Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 september anslås upp till två veckor efter sammanträdet. Här hittar du också samtliga handlingar för sammanträdet.

Publicerad:
Senast uppdaterad: