Österåkers kommuns logotype

Ärenden som behandlas vid Kommunfullmäktige 17 oktober

illustration beslut, klubba

Här är ett urval av de beslutsärenden som är planerade att behandlas vid Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 17 oktober klockan 18.30. Följ sändningen direkt eller i efterhand.

Samtliga handlingar och sändning:

Du hittar samtliga ärenden med tillhörande handlingar via den här länken. Via länken kan du också ta del av sammanträdet i direktsändning och i efterhand.

Beslutsärenden som planeras att behandlas:

Ärenden kan komma att skjutas till ett kommande sammanträde.

  • Länsstyrelsens beslut avseende fastställande av utgången av valet till Kommunfullmäktige 2022-09-11
  • Delårsrapport för Österåkers kommun 2022-01-01 2022-08-31
  • Anslutning av nya delägare Stockholmsregionens Försäkring AB
  • Fastställande av utbildningsplan och ersättning för sammanhållen utbildning

Valärenden

  • Val av Kommunfullmäktiges presidium; ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande för perioden 2022-10-17- 2026-10-14
  • Val av Kommunfullmäktiges valberedning för perioden 2022-10-17- 2026-10-14
  • Val av Kommunfullmäktiges gruppledare för perioden 2022-10-17- 2026-10-14
  •  Val av kommunens revisorer, för granskning av den kommunala verksamheten under mandatperioden 2023-01-01 2026-12-31
  • Övriga valärenden

Ta del av alla handlingar

Protokollet för Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober anslås upp till två veckor efter sammanträdet. Här hittar du också samtliga handlingar för sammanträdet.

Publicerad:
Senast uppdaterad: