Så hanterar kommunen pandemin

Bilden föreställer en spruta.

Följ med på en resa i tiden för att se hur kommunens insatser har sett ut och kommer att se ut för att hantera pandemin.

I slutet av januari 2020 bekräftades det första svenska fallet av covid-19 och i början av mars konstaterade Folkhälsomyndigheten att Sverige hade en inhemsk smittspridning. Då var Österåkers arbete med att hantera den begynnande covid-19-pandemin redan igång.

– Vi har en etablerad krisledningsorganisation inom kommunen och den aktiverades snabbt. I slutet av februari sammankallades nyckelpersoner till ett första möte, berättar Staffan Erlandsson, kommundirektör i Österåkers kommun.

Krisledningsorganisationen består bland annat av en strategisk styrgrupp med chefer från olika avdelningar och förvaltningar.

Tidiga insatser inom vården

En farhåga var att smittan skulle ta sig in på särskilda boenden för äldre, dagliga verksamheter, gruppbostäder, stöd- och serviceboenden. I Österåker drivs flera av dessa av privata utförare.

– Vi var proaktiva och tog kontakt med alla verksamheter inom vård och omsorg redan i februari och krävde in riskanalyser och handlingsplaner som säkerställer hur verksamheten ska fungera vid en pandemi. Vi ville till exempel ha information om deras smittförebyggande arbete, hur tillgången till skyddsutrustning såg ut liksom om de hade en plan för personalförsörjning, säger Mia Morén, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

För att undvika smittspridning på särskilda boenden för äldre samt för att kunna ta emot dem som blev utskrivna från sjukhus med covid-19, öppnade kommunen ett speciellt korttidsboende. Kommunen skapade även ett speciellt hemtjänstteam för äldre med covid-19. Utöver det anordnades utbildningar för alla hemtjänstgrupper om basala hygienrutiner och hur skyddsutrustningen ska användas.

Att få tag på skyddsutrustning var en utmaning för många kommuner. Det lokala näringslivet bidrog bland annat med skyddskläder, munskydd och skyddsglasögon. Och det var fler som ville hjälpa till. Personal inom vård och omsorg, liksom elever på två grundskolor, tillverkade visir medan lärare på Österåkers gymnasium framställde handsprit.

– Det är fantastiskt hur samhället har slutit upp och hjälpt till, säger Staffan Erlandsson.

Den första intensiva vågen

Under våren då den första intensiva vågen ägde rum, stöttades krisledningsorganisationen även av en analysgrupp och en operativ arbetsgrupp med representanter från alla förvaltningar och de kommunala bolagen.

– Under våren träffades vi dagligen i styrgruppen för att skapa oss en lägesbild och fatta beslut, säger Staffan Erlandsson.

Grupperna arbetade intensivt för att säkra upp de kommunala verksamheterna och anpassa dem efter pandemin. Samtidigt drog kommunikationsenheten igång informationskampanjer i samverkan med Region Stockholm och de andra kommunerna i länet, för att nå ut med grundbudskapen att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid symtom.

Startade vikariepool

Det är många verksamheter som har fått ställa om under pandemin. Gymnasieskolorna övergick till exempel till distansundervisning under våren och på förskolor och skolor får föräldrar hämta och lämna sina barn utomhus. Precis som i resten av samhället blev flera medarbetare sjuka.

– I början av april startade vi en vikariepool för att täcka upp inom vård och omsorg, skola och förskola samt kök och servering. Personer som till exempel hade förlorat jobbet på grund av pandemin kunde gå en introduktionsutbildning och sedan jobba som vikarier inom vård och omsorg, säger Staffan Erlandsson.

Pandemin är inte över

– Det är viktigt att vi håller i och håller ut. Vi är fortfarande mitt uppe i en pandemi, säger Staffan Erlandsson.

Under hösten har en ny smittvåg uppstått och Folkhälsomyndigheten utfärdade skärpta allmänna råd för att begränsa smittspridningen i länet. Hur rustad har kommunen varit för detta?

– Den här gången var vi väl förberedda. Kommunens styrgrupp har ökat sin mötesfrekvens vid behov precis som övriga delar av krisledningsorganisationen gör, säger Staffan Erlandsson och konstaterar:

– Nu gäller det att vi alla fortsätter att hålla i och hålla ut. Fortsätt att skydda dig och andra mot covid-19 genom att följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten. Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta och noga, sprita händerna på offentliga platser, håll avståndet till andra och arbeta hemifrån så ofta du kan. Det är viktigt att följa skärpta allmänna råd när de utfärdas för regionen.

Publicerad:
Senast uppdaterad: