Österåkers kommuns logotype

Regionens ambulanshelikopter får sin bas i Ullna i Österåker

Region Stockholms ambulanshelikopter får sin permanenta bas i Ullna i Österåkers kommun. Det innebär en central placering i regionen som kan förse samtliga skärgårdskommuner med snabb tillgänglighet till ambulanshelikopter. Österåkers kommun har haft en tidig dialog med regionen och markägaren och inleder nu processen inför att ta fram en detaljplan.

Platsen för helikopterbasen blir nära det nya resecentrumet vid Arninge station på Österåkers sida om kommungränsen.

– Ambulanssjukvården är oerhört viktig. Genom en placering som ligger både med mycket kort flygtid till hela skärgården och sjukhus säkras driften för framtiden. Placeringen är bokstavligen en fråga om liv och död och nu blir det en mycket bra lösning. Alla som bor i skärgården ska kunna känna sig trygga. Nu ska dessutom ett nytt polishus byggas i Arninge och vi skulle därför välkomna en bas även för polisens helikoptrar i Österåker, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

– Helikopterverksamheten är en central och avgörande del för att invånarna ska kunna få snabb vård vid akuta behov, framförallt från våra skärgårdsöar, säger Mathias Lindow (L), kommunalråd.

Marken som helikopterbasen ska byggas på i Österåker ägs av familjen Douglas. Ett avtal har träffats mellan markägaren och Region Stockholm och där Österåkers kommun har haft en tidig dialog med parterna. Kommunen påbörjar nu tillsammans med regionen och fastighetsägaren en förstudie inför ett framtida detaljplaneuppdrag som skapar förutsättningar för den nya helikopterflygplatsen samt ambulans och akutläkarbil.

Det som avgjorde placeringen av den nya helikopterbasen i Österåker var bland annat

  • en central placering i regionen som kan förse samtliga skärgårdskommuner med snabb tillgänglighet till ambulanshelikopter där lokaliseringen också har närhet till huvuddelen av regionens sjukhus,

  • att säkerhetskrav och hinderfrihet kan säkerställas,

  • enkelt byggbar mark med omedelbar närhet till stor genomfartsled och allmänna kommunikationer,

  • tydliga tillgänglighets- och logistikfördelar jämfört med andra alternativ,

  • långsiktig rådighet enlig fastställda kriterier,

  • möjliggör samlokalisering med ambulans- och akutläkarbil i norrort,

  • samt goda möjligheter till framtida utökning av befintlig tjänst och eventuell tillkommande helikopterverksamhet.

Beslut väntas fattades vid Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 15 juni 2021.

Publicerad:
Senast uppdaterad: