Kommunfullmäktige i korthet 18 oktober

Klubba ligger på en talarstol i kommunfullmäktigesal.

Kommunfullmäktige.

Här är några av de beslutsärenden som Kommunfullmäktige behandlade vid sammanträdet den 18 oktober.

Ny detaljplan för utökning av värmeverket

En ny detaljplan möjliggör för Sandkilsverket i Säby att utöka sin produktion i anslutning till det befintliga värmeverket. Målsättningen är att den nya bebyggelsen även ska bidra till en välkomnande entré till Åkersberga.

Mer handel vid infarten till Åkersberga

En ny detaljplan ska möjliggöra för Lidl att etablera sig på fastigheten vid korsningen Svinningevägen, Rallarvägen och väg 276. Förslaget ska möjliggöra en fortsatt utveckling av handelsområdet vid infarten och ska precis som värmeverket bidra till en välkomnande entré till Åkersberga.

Ny detaljplan för Slussholmen

För att möjliggöra den fortsatta upprustningen av området kring Slussholmen i Åkers kanal har ett nytt förslag till detaljplan tagits fram. Slussanläggningen ska restaureras och en regleringsdamm och en ny fiskvandringsväg anlägga. Dessutom föreslås en upprustning av hela Slussholmen. Den befintliga slussanläggningen saknar stöd i gällande detaljplan.

Ändring av avfalls- och slamtaxan

Österåkersvatten AB har arbetat fram ett förslag till en ny avfallstaxa som bland annat innebär en omfördelning av taxornas rörliga och fasta delar.

Fler valdistrikt i Österåkers kommun

Österåkers kommun växer och får därmed allt fler röstberättigade. Det innebär att vi behöver utöka antalet valdistrikt från dagens 21 valdistrikt till 25 valdistrikt för att uppfylla vallagens krav.

Delårsrapport för Österåkers kommun

Delårsrapport för Österåkers kommun för perioden 2021-01-01–2021-08-31.

Handlingar och sändning

Via länken här under kan du ta del av alla handlingar och även se sändningen från sammanträdet i efterhand.

Publicerad:
Senast uppdaterad: