Österåkers kommuns logotype

Kommunfullmäktige den 13 december

Beslutsklubba som ligger på en talarstol.

Måndagen den 13 december är det dags för Kommunfullmäktige. Sammanträdet inleds klockan 18.30.

Ta del av sammanträdet

Ta del av samtliga handlingar och följ sammanträdet i direktsändning eller i efterhand här.  Länk till annan webbplats.Flera i förväg annonserade ärenden utgick på grund av tidsbrist.

Beslutsärenden som behandlas vid sammanträdet

Ett urval av de beslutsärenden som finns med i agendan för sammanträdet den 13 december. Se komplett lista och handlingar via länken.

Detaljplan för Röllingby södra, etapp 1

Den föreslagna detaljplanen möjliggör för nya lägenheter i flerbostadshus i varierande höjd inom ett centralt och kollektivtrafiknära läge i Åkersberga. Den möjliggör även för detaljhandel i lokaler i bottenplan. Kommunen ges enligt förslaget också möjlighet att ta över huvudmannaskapet av norra delen av Storängsvägen och Hantverksvägen.

Försäljning av fastigheten Berga 6:35

Fastigheten Berga 6:35, före detta Hackstaskolans lokaler, ägs idag av Armada Kommunfastigheter AB. Nystad Stadsutveckling AB har visat intresse för att förvärva fastigheten, med avsikt att möjliggöra för en extern skola att starta verksamhet i Österåker.

Nya avfallsföreskrifter

De nya avfallsföreskrifterna föreslås ändras för att bli tydligare och enklare, men också för att stämma med ny lagstiftning.

Bidrag till Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och skola

Det villkorade bidraget syftar bland annat till att delfinansiera kostnader för uppförandet av en ny ladugård samt anpassning av en befintlig ladugård.

Utökade parkeringsmöjligheter – avgifter på allmän platsmark

Förslaget innebär att ett nytt system för parkering införs som ska göra det både enklare och mer flexibelt att parkera i centrala Åkersberga. Även i fortsättningen ska det gå att stå tre timmar utan avgift.


Publicerad:
Senast uppdaterad: