I november blev vi fler än 48 000 invånare i Österåker!

Waxholmsbåt ligger vid en kaj vid skärgårdsön Ingmarsö. En svensk flagga blåser.

Ingmarsö i Österåkers skärgård.

I november 2021 passerade vi 48 000 invånare i Österåker. Det visar nya siffror från statistikmyndigheten SCB.

Närmare bestämt var vi 48 008 Österåkersbor den 1 november, vilket innebär att befolkningen hittills i år har ökat med 1 423 personer, motsvarande 3,1 procent.

Antalet invånare ökar stadigt och prognosen är att befolkningen i Österåker ökar med omkring 30 procent under de närmaste tio åren. Det innebär att antalet invånare beräknas uppgå till omkring 62 000 år 2031.

Att växa hållbart ett uttalat mål

Att Österåker ska ha en stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar är ett av kommunens sju inriktningsmål.

Målet innebär att vi som kommun vill skapa förutsättningar för en hållbar och balanserad befolkningsutveckling och tillväxt genom en samordnad planering av bostäder, infrastruktur, omsorg, arbetsplatser, handel, utbildning och fritid. Därför arbetar kommunens olika förvaltningar tillsammans kring de strategiska planer och dokument som pekar ut riktningen för utbyggnaden av Österåker. Dessutom har förvaltningsövergripande styrgrupper tillsatts, en för samhällsfastigheter och en som har fokus på framtid och utveckling.

Inom målet arbetar även nämnderna för att möta den ökade befolkningen på
ett hållbart sätt. Det görs exempelvis genom att erbjuda ett rikt och varierat kultur- och friluftsliv och att bidra till att på ett effektivt sätt möta de ökade behoven som befolkningstillväxten innebär. 

Publicerad:
Senast uppdaterad: