Österåkers kommuns logotype

Fortsatt starkt resultat för Österåkers kommun

Bilden föreställer båtar i kanalen vid Östra kanalstaden.

Österåkers kommun redovisar ett balanskravsresultat på 198 miljoner kronor för helåret 2020 och kommunens ekonomi står fortsatt stark.

– Jag är stolt över vad alla medarbetare och verksamheter har uträttat under 2020. Med stor professionalism, flexibilitet och en värmande uppfinningsrikedom hos våra medarbetare har vi anpassat oss till förändrade förutsättningar, säger Staffan Erlandsson, kommundirektör.

Det positiva resultatet för 2020 innebär också att Österåkers kommun har möjlighet att avsätta ytterligare cirka 46 miljoner kronor till kommunens resultatutjämningsreserv. Det innebär att reserven nu omfattar cirka 225 miljoner kronor och gör kommunen mindre känslig för svängningar i konjunkturen.

– Vårt mål är att nyttja kommuninvånarnas pengar så effektivt som möjligt. Tack vare det arbetet är Österåkers kommuns ekonomi fortsatt stark, trots en långvarig pandemi med många tuffa utmaningar och en vikande global konjunktur. Under 2020 har vi även kunnat hantera kommunens resterande del i Sverigeförhandlingen, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Jämförelseresultatet för 2020, där poster tas bort som försvårar jämförelser mellan enskilda år, uppgick till 117 miljoner kronor. Det kan jämföras med 9,7 miljoner kronor för 2019.

Årsredovisningen för Österåkers kommun ska fastställas av Kommunstyrelsen och därefter Kommunfullmäktige.

Publicerad:
Senast uppdaterad: