Förslag till nya avfallsföreskrifter i Österåkers kommun

Avfallshantering.

Nu finns ett förslag till nya avfallsföreskrifter utställt bland annat på österåker.se. Förslaget innebär att föreskrifterna ändras för att bli tydligare och enklare, men också för att stämma med ny lagstiftning.

Förslaget finns också att ta del av i Alceahuset på Hackstavägen 22 i Åkersberga.

Du kan som invånare skriftligen lämna synpunkter på förslaget senast den 12 november.

Ta del av förslaget och om hur du kan lämna synpunkter här.

Publicerad:
Senast uppdaterad: