Österåkers kommuns logotype

Familjecentral i Österåker

Förälder med ett litet, glatt barn sitter intill varandra

För att stärka upp stödet och nätverket ytterligare kring små barn och deras familjer startar Österåkers kommun en familjecentral. Inom familjecentralen samverkar barnmorskemottagning, öppen förskola, barnavårdscentral och socialförvaltningens förebyggande verksamheter. Målsättningen är att erbjuda ett brett och samordnat stöd till alla familjer med små barn och att kunna ge extra stöttning när det behövs.

Barnets bästa är i fokus och vårdnadshavare och andra vuxna i barnets närhet ses som den viktigaste resursen i den blivande familjecentralens arbete. Med ett familjecentrerat arbetssätt erbjuds alla blivande föräldrar och föräldrar till barn mellan 0-5 år både generellt och riktat stöd. Familjer som är i behov av extra stöd erbjuds det i ett tidigt skede.

– Österåkers kommun ska vara en trygg plats med goda möjligheter till omsorg för alla invånare, även för våra yngsta. En familjecentral är en naturlig del av ett långsiktigt främjande arbete där vi tidigt kan ge alla barn så goda förutsättningar som möjligt till en trygg uppväxt, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande i Österåkers kommun.

Tydligare samverkan med Region Stockholm

Berga Öppna förskola ska flytta till permanenta och anpassade lokaler i Alceahuset där barnmorskemottagningen och socialförvaltningen redan har lokaler i dag. Flytten ger nya möjligheter till ett tätare samarbete i form av en familjecentral. I samband med flytten tecknar kommunen ett samverkansavtal med Region Stockholm. Avtalet stärker och formaliserar den samverkan som redan finns mellan barnavårdscentral, öppen förskola och barnmorskemottagning och inkluderar även socialförvaltningens förebyggande arbete på ett tydligare sätt för att ge arbetet struktur och ramverk.

Startar i början av 2022

Under hösten 2021 kommer samverkansavtalet med Region Stockholm att arbetas fram och det operativa arbetet planeras starta 1 januari 2022.

Österåkers kommun arbetar förebyggande och främjande inom trygghetsområdet på flera sätt. Uppstarten av en familjecentral är en del i kommunens arbete mot vision 2040.

Publicerad:
Senast uppdaterad: