Du är en del av Sveriges beredskap

Den 27 september – 3 oktober 2021 är Krisberedskapsveckan, som ska öka din motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Årets kampanj lyfter vikten av demokrati samt att värna vårt öppna samhälle.

Krisberedskapsveckan är en nationell kampanj som initierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och som i år genomförs för femte året i rad. Bland de som deltar och ordnar lokala aktiviteter runt om i landet finns många kommuner, länsstyrelser och frivilliga försvarsorganisationer liksom näringsliv och civilsamhälle.

Det här händer under Krisberedskapsveckan i Österåkers kommun
På uppdrag av Österåkers kommun kommer Civilförsvarsföreningen att finnas på plats i Åkersberga centrum torsdag 30 september klockan 15:30–18:30, för att bland annat informera om krisberedskap, egen hemberedskap och medlemsrekrytering.

Skydda och värna demokratin

I år firar Sverige 100 år av demokrati. Det vill Krisberedskapsveckan särskilt uppmärksamma genom att lyfta budskap om hur vi i vardagen kan värna vårt lands frihet och självständighet liksom våra mänskliga rättigheter. Ett exempel är att inte låta konspirationsteorier och falsk information få tolkningsföreträde, är grundläggande för att vi tillsamman ska kunna möta olika hot mot vårt öppna samhälle.

– Vårt öppna demokratiska samhälle med fri- och rättigheter är ingen självklarhet utan något vi tillsammans behöver försvara och värna varje dag, säger Ulf Palmgren, säkerhetschef i Österåkers kommun.

Flera projekt på ämnet demokrati har pågått i Österåkers kommun under året. Ett exempel är Kubprojektet, som var en del i Österåkers kommuns socialt förebyggande trygghetsarbete. Syftet var att stärka unga att stå upp för de mänskliga rättigheterna och att agera med civilkurage.

Här kan du se en film där eleverna själva berättar om sitt arbete med mänskliga rättigheter.

Pandemin har synliggjort människors vilja att bidra
Genom enkla gärningar i vardagen kan vi alla ta ansvar för den egna beredskapen och samtidigt stärka hela samhällets motståndskraft. Det kan till exempel vara att handla mat åt en granne, vara källkritisk eller att stärka den egna självförsörjningen.

Under pandemin har många människor bidragit till en minskad smittspridning genom ansvarsfulla vardagsgärningar. MSB:s undersökning Hemberedskap 2021, som genomfördes i februari i år, visar att 74 procent tycker att individen har ett stort eget ansvar vid kriser. 58 procent kan tänka sig att dela med sig i ganska eller mycket stor utsträckning av sin hemberedskap under en kris och 56 procent uppger att de har eller tänker stärka sin hemberedskap.

Krisberedskapsveckan 2021 har som mål att fortsätta uppmuntra till att hjälpa varandra vid allvarliga händelser och samhällskriser.

Mer information

Läs mer om Krisberedskapsveckan 2021 på webbplatsen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om hemberedskap hittar du i broschyren Om krisen och kriget kommer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: