1 200 Österåkersbor ges viktig möjlighet att tycka till om kommunen

Bild

Storängstorget i Åkersberga centrum.

1 200 slumpmässigt utvalda Österåkersbor har fått ett brev från statistikmyndigheten SCB om att delta i en medborgarundersökning. Är du en av de utvalda? Vi hoppas att du tar möjligheten att dela med dig av vad du tycker om Österåkers kommun – om skola, äldreomsorg, vägar, parker, kommunikationer, service och mycket mer.

Som kommun arbetar vi ständigt för att förbättra och utveckla oss. Din åsikt som Österåkersbo är oerhört viktig i det arbetet. Därför väljer Österåkers kommun att delta i statistikmyndigheten SCB:s medborgarundersökning 2021.

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande du som invånare upplever att du har. I år finns det också nya frågor om integration och jämlikhet. Undersökningen ger även svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för vår kommun och dess verksamheter.

Underlag för utveckling och förbättring

I år deltar sammanlagt 161 av landets 290 kommuner i medborgarundersökningen. Det är ett rekordhögt deltagande och ger en värdefull möjlighet att få intressanta jämförelsetal och att jämföra Österåkers resultat med andra kommuner och riket som helhet.

Ett stort och varmt tack till dig som hjälper oss genom att besvara enkäten och ger din syn på hur vi kan utveckla och förbättra kommunens verksamheter och service. Dina åsikter är viktiga!

Har du inte fått enkäten? Så här kan du tycka till ändå!

SCB skickar ut brev till de 1 200 slumpmässigt utvalda i Österåker till och med mitten av september.

Men även om du inte är utvald att delta i medborgarundersökningen, är du alltid välkommen att dela med dig av synpunkter på kommunen och våra verksamheter. Lämna synpunkter och förslag till Österåkers kommun. Länk till annan webbplats.

Mer om SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna.

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är. I Österåker får 1 200 invånare enkäten.

Du som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går också att få pappersenkäten på arabiska.

2021 års insamlingsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Läs mer om medborgarundersökningen på SCB:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: