Österåkers kommuns logotype

Snart kan du sortera ditt hushållsavfall hemma

Kvinna lägger ner en plåtburk i en korg och håller upp ett lok med andra handen.

För att öka servicen och göra det enklare att sortera förpackningsavfallet kommer du som bor på fastlandet och på Ljusterö att få sortera och kasta dina förpackningar där du slänger ditt restavfall.

Kommunfullmäktige fattade den 17 juni beslut om att införa fastighetsnära insamling av restavfall, matavfall, returpapper samt förpackningar. För småhus som exempelvis villa, radhus, parhus kommer nuvarande kärl ersättas med två stycken fyrfackskärl. För flerbostadshus och samfälligheter kommer nuvarande insamling kompletteras för att möjliggöra förpackningsinsamling.

Detta beslut är i grunden en anpassning till den lagändring som säger att alla vanliga förpackningar som källsorteras från hushållen ska hämtas nära hemmet eller fastigheten. Att sortera ut förpackningar är obligatoriskt sedan länge.

Roslagsvatten ansvarar för avfallshanteringen och har fått i uppdrag att påbörja den nya insamlingen från år 2027. Återvinningsstationerna kommer att finnas kvar, dock kanske inte på samma plats eller i samma utsträckning.

Dialogmöten om avfallsinsamling i skärgården

Beslutet om att införa närsorterad insamling av förpackningsavfall gäller fastlandet och Ljusterö. Insamlingen från skärgården har däremot andra förutsättningar och Roslagsvatten har därför fått i uppdrag att utreda hur insamlingen ska kunna utformas för att möta upp den nya lagändringen på skärgårdsöarna som saknar förbindelse med bro eller bilfärja. En del i detta arbete är att ha dialogmöten med berörda kommuninvånare. Du som är berörd kommer att få en inbjudan till dialogmöte via brev i din brevlåda.

Läs mer på Roslagsvattens hemsida om hur arbetet fortlöper samt datum för dialogmöten om avfallsinsamlingen för skärgården.

Mer information

Mer information finns på Roslagsvattens webbplats roslagsvatten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: