Österåkers kommuns logotype

Samråd om förslag till vattentjänstplan

Två barn tvättar händerna under en vattenkran.

Österåkers kommun har tillsammans med Roslagsvatten tagit fram ett förslag till vattentjänstplan. Från och med 1 juli till och med den 26 augusti hålls ett samråd kring förslaget för att få in synpunkter. Välkommen att läsa och tycka till!

Vid årsskiftet 2022/2023 ändrades lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Sammanfattningsvis innebär ändringen att det är en skyldighet för varje kommun att ta fram en aktuell vattentjänstplan som redogör för den långsiktiga planeringen av de allmänna vatten- och avloppstjänsterna, samt hur anläggningen planeras att skyfallssäkras.

Kommunens övergripande planering av allmänt vatten- och avlopp beskrivs i en VA-plan som antogs 2019. Denna vattentjänstplan ska läsas som ett komplement till den aktuella VA-planen. Läs mer om VA-planen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samråd 1 juli – 26 augusti

Nu finns ett samrådsförslag för vattentjänstplanen tillgängligt. Mellan den 1 juli och 26 augusti finns det möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.

Handlingarna finns också utskrivna att läsa i Österåkers kommuns servicecenter i Alceahuset på Hackstavägen 22 i Åkersberga.

Så lämnar du synpunkter

Du lämnar dina synpunkter skriftligen via post eller e-post senast den 26 augusti 2024.

Postadress:

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga.

E-post:

plan.exploatering@osteraker.se

Frågor om samrådet?

Har du frågor om samrådet? Då kan du kontakta oss via någon av dessa e-postadresser:

Publicerad:
Senast uppdaterad: