Österåkers kommuns logotype

Samråd om förslag till nya avfallsföreskrifter

Kvinna håller en burk i ena handen och håller avfallskärlet öppet med den andra. Hon ser ut att fundera över hur hon ska kasta burken.

Roslagsvatten har presenterat ett förslag till nya avfallsföreskrifter. Från och med 4 mars till och med den 29 mars hålls ett samråd kring förslaget för att få in synpunkter från berörda hushåll och fastighetsägare. Välkommen att läsa och tycka till!

Ändringarna i föreskrifterna görs efter skärpt lagstiftning om sortering av avfall, men också på grund av arbetsmiljökrav för dem som arbetar med avfallshämtningen.

Föreskrifterna reglerar hur avfallshämtningen är organiserad och ansvarsfördelningen mellan kommunen och fastighetsägare. De innehåller bland annat bestämmelser om godkända behållartyper, hämtningsplatser, framkomlighet och sorteringskrav.

Klicka på plustecknet för att läsa om några av förändringarna som har särskild betydelse för hushåll och fastighetsägare.

Viktiga ändringar i föreskrifterna

Ett stort antal ändringar och förtydliganden har gjorts, varav Roslagsvatten bedömer att nedanstående kan ha särskild betydelse för hushåll och fastighetsägare:

  • Då det har blivit ett kommunalt insamlingsansvar av förpackningar har detta skrivits in i avfallsföreskrifterna. Det medför inget nytt för hushållen då det sedan lång tid tillbaka har varit olagligt att inte sortera ut förpackningar för återvinning (det vill säga, det är olagligt att lägga förpackningar i restavfallet).
  • Avfallsförordningen som började gälla vid årsskiftet innebär att det är olagligt att slänga biologiskt avfall i restavfallet. Av den anledningen har detta tagits med även i avfallsföreskrifterna. Följden av avfallsförordningen är att abonnemang utan matavfallsinsamling upphörde vid årsskiftet. Hushållen måste nu sortera ut sitt matavfall. Uppstår det trädgårdsavfall på fastigheten får inte heller detta läggas i restavfallet.
  • Kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar får inte längre köras av yrkesmässiga verksamheter från privatkunder till ÅVC eller andra platser. Enbart entreprenörer som har avtal med Roslagsvatten får hämta detta avfall om inte hushållet själva kör avfallet. Verksamheter får anlita andra verksamheter för transporten.
  • För fettavskiljare styr föreskrifterna upp hur ofta anläggningar ska tömmas, då Roslagsvatten hänvisar till en standard (SSEN 1825) som tillverkarna av fettavskiljare använder sig av. Standarden innebär oftast att en anläggning ska tömmas en gång per månad för att anläggningen ska fungera.
  • Väghållarna kommer att påverkas på så vis att den fria zonen längs med vägen utökas från 0,5 meter till 1 meter. Zonen behövs av trafiksäkerhetsskäl samt att lastbilarna inte ska slås sönder av grenar och annat som inkräktar på vägområdet.

Ta del av hela innehållet i föreskrifterna via länken här under.

Samråd 4 mars–29 mars

Under tiden 4 mars–29 mars 2024 finns förslaget till avfallsföreskrifter tillgängliga på Österåkers kommuns webbplats österåker.se.

Du hittar information om samrådet samt förslag till nya avfallsföreskrifter här:

Handlingarna finns också utskrivna att läsa i Österåkers kommuns servicecenter i Alceahuset på Hackstavägen 22 i Åkersberga. Öppettider är klockan 8–17 måndag till torsdag och klockan 8–16 på fredagar. Dag före röd dag gäller 8–13. Röda dagar stängt.

Så lämnar du synpunkter

Du lämnar dina synpunkter skriftligen via post eller e-post senast den 29 mars 2024.

Postadress: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga.

E-post: plan.exploatering@osteraker.se

Publicerad:
Senast uppdaterad: