Österåkers kommuns logotype

Platser där många trivs en nyckel i det trygghetsskapande arbetet

Lägenhetshus i puts i olika pastellfärger vid Åkers kanal. I kanalen ligger båtar. Himlen är blå.

Östra kanalstaden vid Åkers kanal.

Hur vi utformar en plats, ett torg eller en park har betydelse för hur vi rör oss och vistas i de offentliga rummen. Att skapa platser där många trivs och vill vara är därför en viktig ingrediens i Österåkers kommuns trygghetshöjande arbete.

Från industrilokaler och en igenvuxen Åkers kanal till dagens inbjudande stadspark fylld av växter, kulturhistoria och konst. Parker för lek och aktiviteter för olika åldrar, planteringar, grönytor och promenadstråk som lockar många Österåkersbor och besökare. Exemplen är många på hur våra gemensamma utemiljöer omvandlas.

Men det handlar inte enbart om att skapa inbjudande platser. Att skapa platser där många vill vara är i allra högsta grad även en del i kommunens trygghetsskapande arbete.

Skapar en social trygghet

Som kommun planerar vi våra allmänna platser med syftet att många ska vilja och kunna vara på och använda platsen. Fler människor på en plats skapar en social trygghet, minskar risken för brott och ordningsstörningar vilket ökar tryggheten. Genom att involvera och engagera boende i utvecklingen av ett område kan vi jobba för att verkliga behov införlivas, så att platserna blir använda och omtyckta. Platser som vi tycker om, är attraktiva och är välvårdade signalerar att människor bryr sig och skapar trivsel.

En viktig del i arbetet handlar om att involvera invånarna i trygghetsarbetet. Det gör vi genom dialoger, olika former av medskapandeprocesser och trygghetsvandringar.

Tre tydliga exempel

Åkers kanal, Järnvägsparken och Röllingbyparken är alla tydliga exempel där kommunen under en lång tid målmedvetet har arbetat för att skapa attraktiva och trygga platser där många vill och vågar vistas under stora delar av dygnet. Det handlar om alltifrån att röja växtlighet som skymmer sikten och att arbeta med belysning till att skapa inbjudande platser med promenad- och cykelvägar, planteringar, sittplatser, konst och ytor för aktiviteter av olika slag. Klotter tas snabbt bort.

Österåkerbornas engagemang i sin boendemiljö och kommunens arbete med att utforma det offentliga rummet utgör två mycket viktiga delar i utvecklingen av tryggheten i Österåkers kommun.

Publicerad:
Senast uppdaterad: