Österåkers kommuns logotype

Förtydligande om eldningsförbud av trädgårdsavfall

Personer vid en majbrasa

Just nu är det många som hör av sig gällande eldningsförbudet av trädgårdsavfall som gäller från och med den 1 januari 2024. Du behöver inte söka dispens för eldning under april.

Många hör av sig för att söka dispens från Naturvårdsverkets regler med anledning av EU:s avfallsdirektiv som började gälla i Sverige den 1 januari 2024 som innebär att det är förbjudet att elda trädgårdsavfall.

Du behöver inte söka dispens under april

Under april behöver du inte söka dispens för eldning av ditt torra trädgårdsavfall här i Österåker. Detta innebär att du som inte har möjlighet att kompostera ditt trädgårdsavfall på den egna tomten, lämna det till återvinningscentralen eller lämna det för borttransport till kommunens avfallstransportör under april kan elda det på tomten om det sker utan olägenheter för dina grannar.

Enligt kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter är det tillåtet att elda sådant torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering endast under perioden 1 oktober–30 april.

Regler och föreskrifter ses över

Kommunen kommer att se över vad de nya reglerna avseende eldning innebär och om ändringar behöver göras i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

För majbrasor gäller samma regler som tidigare år.

Roslagsvatten erbjuder ett abonnemang för hämtning av ditt trädgårdsavfall Extra avfallstjänster | Roslagsvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De nya bestämmelserna om eldning kommer från EU:s avfallsdirektiv och på Naturvårdsverkets hemsida finns mer information Frågor och svar om bioavfall (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: