Österåkers kommuns logotype

Fågelholkar för ökad biologisk mångfald

En ung kvinna spanar upp i ett träd med en kikare.

Här skådas fågelholk!

På bilden spanar vi efter hyresgäster i några av de många fågelholkar som vi sätter upp runt om i kommunen. Dessa sätter vi upp för att gynna den biologiska mångfalden i våra miljöer.

Det kan vara brist på bostäder för våra fåglar eftersom det är ont om gamla träd med naturliga håligheter. Därför kan de behöva hjälp på traven att hitta platser att häcka i.

Österåkers kommun sätter därför upp fågelholkar på olika platser där kommunen har rådighet över marken.

I slutet av april hade vi satt upp ett sextiotal holkar anpassade för olika arter. Fler är på väg. Fågelholkarna är tillverkade av intagna på Österåkersanstalten.

Variation är nyckeln

Variation är nyckeln till biologisk mångfald. Därför sätter vi upp många olika typer av holkar.

Vill du att en stare ska välja holken passar ett ingångshål på cirka 50 millimeter, medan den senare och något mindre göktytan kan ges möjlighet att ta en holk i besittning om ingångshålet minskas till 45 millimeter.

För småfåglar, som exempelvis talgoxe, nötväcka och svartvit flugsnappare, passar 30 millimeter bättre. Minskar vi ingångshålet till 28 millimeter får den lilla blåmesen möjlighet att flytta in. Kaja, skogsduva och kattuggla vill ha stora ingångshål.

Vi har även några holkar anpassade för fladdermöss och andra som är anpassade för sjöfåglar.

Arter som vi hoppas flyttar in:

En fågelholk i en tall. En koltrast sitter bredvid holken.

Koltrast inspekterar en holk nära Kråkbergsparken.

 • Talgoxe
 • Blåmes
 • Nötväcka
 • Stare
 • Rödstjärt
 • Svartvit flugnappare
 • Storskrake och knipa – sjöfåglar vid kanalen
 • Fladdermöss
 • Skogsduva
 • Kaja
 • Göktyta
 • Kattuggla

Vill du bygga en egen holk?

Naturskyddsföreningen bjuder på tips och ritningar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: