Österåkers kommuns logotype

Akta groddjuren!

Vägskylt med en groda på

Varje år vandrar tusentals groddjur från sina övervintringsplatser till vattensamlingar där de leker. Risken är stor att de blir överkörda på vägen till sitt mål. Kommunen vill att så många av groddjuren ska nå fram, därför skyltar vi "Varning för groddjur" på vissa platser och uppmanar dig att köra försiktigt.

Våtmarksområdet i Karsvreta träsk är ett exempel på en viktig livsmiljö för många groddjur i Österåker. Här behöver groddjuren passera Nantesvägen och Hästängsuddsvägen och tyvärr brukar de göra det tidigt på kvällen när trafiken är tät.

Insatser för att skydda groddjuren

I samband med renoveringen av vägarna 2022 genomförde kommunen ett antal åtgärder i syfte att trygga groddjurens vandringsvägar. Vägskylten "Varning för groddjur" är ett led i det arbetet.

Det finns också flera tunnlar för groddjur under vägarna och barriärer (även kallat ledarmar) som hindrar groddjuren från att gå ut på vägbanan. För de groddjur som ändå tar sig upp på vägbanan finns avfasningar av den höga trottoarkanten för att minska risken ytterligare.

Var uppmärksam på vägarna

En del groddjur kan trots dessa åtgärder ändå hamna på vägbanan där de löper stor risk att bli överkörda. Vi vill därför uppmärksamma dig på att vi har en mängd groddjur som kan finnas på vägen och att du behöver vara försiktig när du passerar dessa platser.

Vill du hjälpa till att rädda groddjuren?

Naturskyddsföreningen organiserar varje år frivilliga personer som hjälper groddjuren att korsa vägarna under vandringen. Hela familjen är välkommen att hjälpa till.

Kontakta Naturskyddsföreningen i Österåker genom att mejla osteraker@naturskyddsforeningen.se eller skicka ett meddelande till 073-3028827. Det finns även en grupp på Facebook som heter "Paddor och grodor som vandrar". Stort tack för dessa insatser!

Publicerad:
Senast uppdaterad: