Österåkers kommuns logotype

Planen för att utveckla Hacksta-Berga är godkänd

Flygfoto över delar av Hacksta-Berga

Kommunfullmäktige har godkänt ett planprogram för Hacksta-Berga. Planen är att utveckla området till en tydligare del av Åkersberga stad och möjliggöra för fler bostäder.

Österåker är med i Sverigeförhandlingen som är ett uppdrag från regeringen. En del av uppdraget är att bidra till förbättrad kollektivtrafik och fler bostäder i Stockholmsregionen.

I och med en förlängning av Roslagsbanan in till Stockholms city har Österåkers kommun åtagit sig att skapa drygt 7 000 nya bostäder fram till år 2035, varav cirka 3 000 ska ligga inom en kilometer från Åkersberga station. Hacksta-Berga uppfyller kraven och är därmed ett viktigt område när Österåker växer och fler flyttar hit.

Kommunen har tagit fram en plan för utveckling av Hacksta-Berga på både kort och lång sikt. Planen innehåller fem mål:

  • En stadsmässig del av Åkersberga stad med en variation av bostäder och en naturlig fortsättning på centrumområdet.
  • Tillgängliga och trygga stråk som tydligt länkar till sin omgivning.
  • Attraktiva gröna miljöer och parker för hela Åkersberga.
  • Kvalitativa miljöer för utbildning och lärande, kultur och upplevelser.
  • En del av en hållbar stad som erbjuder en god livsmiljö.

Planprogrammet för Hacksta-Berga är ett underlag för kommande detaljplan.

Publicerad:
Senast uppdaterad: