Österåkers kommuns logotype

Missfärgat vatten i vattendrag och sjöar

Bild

Järnutfällning i dike

Har du sett att diken kan ha en orangebrun färg och som en oljehinna? Vad är det för något? Vanligen är det ett naturfenomenet som kallas surstöt. Det är negativt för vattenmiljön och för fisk, men ofarligt för människor.

Vad är en surstöt?

Under våren var det torrt i marken och nivåerna i våra vattendrag sjönk. En låg vattennivå kan göra att markens svavel, metall och andra ämnen oxiderar, framförallt i leriga jordar. När metallerna löses upp så sänker det även markens pH-värde och gör den sur. När det därefter regnar kraftigt leder detta till att upplösta metaller från marken följer med nederbörden ut i våra vattendrag.

Hur kan det se ut?

Upplösta metaller, till exempel järn, kan vid dessa tillfällen orsaka en blåaktig hinna på vattenytan som påminner om olja. Man kan även se rostfärgat sediment på botten av diken och vattendrag. Ett annat kännetecken på detta naturliga fenomen är att det kan lukta gyttja eller svavelväte. Sedimentet och hinnan på vattenytan är inte farliga, utan orsakas av bakterier som finns naturligt i vår miljö.

Kommunen gör regelbundet provtagningar för att övervaka miljön i våra vatten. I Åkerströmmens avrinningsområde sker provtagning varje månad vid tio platser. Miljöövervakningen mäter bland annat pH och halter av olika metaller.

Publicerad:
Senast uppdaterad: