Österåkers kommuns logotype

Dags att se över översiktsplanen för Österåker

Östra Kanalstaden i centrala Åkersberga. Åkers kanal i förgrunden med flerfamiljshus och bryggor med förtöjda båtar.

Östra Kanalstaden i Åkersberga.

Mycket har hänt sedan översiktsplanen för Österåkers kommun antogs av kommunfullmäktige 2018, både i Österåker och i omvärlden. Hur påverkar det kommunen? Och vad betyder det för vår framtida utveckling? Det ska vi besvara i en planeringsstrategi.

En översiktsplan visar vägen för framtida beslut om vår hållbara samhällsutveckling. För att hålla översiktsplanen aktuell ska vi därför ta fram en planeringsstrategi under varje mandatperiod. Planeringsstrategin ersätter det som tidigare kallades för aktualitetsprövning i Plan- och bygglagen.

Syftet med planeringsstrategin är att hålla översiktsplanen aktuell och framåtsyftande, liksom att se till att den ger uttryck för de rådande övergripande politiska målen i kommunen. Planeringsstrategin beslutas av kommunfullmäktige.

Håller översiktsplaneringen levande

Jämfört med aktualitetsprövningen ska planeringsstrategin vara mer fokuserad på det fortsatta arbetet med översiktsplanen. Den innebär i sig ingen ändring av översiktsplanen, men kan till exempel visa på behov av ändringar, fördjupningar eller kompletteringar.

Det största ställningstagandet är att se om översiktsplanen kan anses vara fortsatt aktuell, eller om vi behöver planera för att ta fram en ny.

Arbetet med att ta fram planeringsstrategin pågår nu, med siktet att ha en beslutad planeringsstrategi under våren 2024.

Läs mer om arbetet med översiktsplanen för Österåker här.

Publicerad:
Senast uppdaterad: