Tvätta bilen i en fordonstvätt

Glänsande ren röd bil. Du ser en kvinna som ser glad ut i den yttre backspegeln.

Våren är en tid då många tvättar bilen. Använd en biltvätt eller gör-det-själv-hall för att undvika att gifter sprids till våra sjöar och vattendrag.

Genom att tvätta i en fordonstvätt bidrar du till att minska utsläppen. I en fordonstvätt renas vattnet innan det släpps ut. Om du tvättar bilen hemma på garageuppfarten rinner vattnet utan rening via diken direkt till våra sjöar och vattendrag. Det innebär att olja och metaller sprids till naturen.

Om du ändå väljer att tvätta bilen hemma så försök göra det på gräsmattan eller på en grusad yta som suger upp vattnet. Det är inte förbjudet att tvätta bilen hemma men det är olämpligt.

Publicerad:
Senast uppdaterad: