Österåkers kommuns logotype

Så går det till när skrotbåtar bärgas ur Åkers kanal

En sliten segelbåt lyfts upp ur vattnet med hjälp av en lyftkran på en stor lastbil. Två personer står bredvid och styr kranen.

Bärgning av övergiven båt i Åkers kanal den 6 maj. Det är kommunens entreprenör Tuna Hamn som utför arbetet.

Fredagen den 6 maj bärgade kommunens entreprenör Tuna hamn fyra skrotbåtar som en längre tid legat övergivna i Åkers kanal. När det inte går att hitta ägaren till en båt är det ofta en omständlig process innan en dumpad båt eller ett vrak kan tas omhand och skrotas.

Idag finns det inte något obligatoriskt register för båtägare. Det gör att det kan vara svårt att få tag i ägaren av en övergiven båt. Samtidigt är det idag komplicerat för en kommun att flytta och skrota en båt utan en ägares samtycke.

Som kommun har vi enligt lag vare sig rätt eller skyldighet att ta hand om en övergiven båt. Däremot har vi ett ansvar för att återställa en plats där allmänheten får färdas fritt om platsen har skräpats ned eller stökats till.

När det gäller övergivna båtar och vrak på kommunens mark, exempelvis Åkers kanal, kan båtarna bedömas som nedskräpning eller ibland som en miljöfara. I båda fallen är det Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Österåkers kommun som har ansvaret för tillsynen. Det är sedan Tekniska nämnden som är ansvarig för att eventuell städning utförs.

Ägaren ska lokaliseras

Men innan eventuell städning kan utföras måste ägaren ges en möjlighet att ge sig tillkänna och att flytta båten. Kommunen kan annars göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande och även tvingas betala för eventuella skador på båten som en flytt kan orsaka. Hur lång tid ägaren bör få på sig att flytta eller ta hand om båten beror på om båten utgör en akut risk eller inte.

Inte heller en båtklubb får skrota eller sälja en båt som ligger i anslutning till båtklubben eller marinan hur som helst, även om den kan anses vara övergiven. Är ägaren känd måste ärendet gå via Kronofogden och om ägaren inte är känd måste ärendet gå via Polisen.

Du kan få bidrag för att skrota din båt

Vill du skrota din båt kan du vända dig till Båtretur, ett nationellt nätverk som arbetar utan vinstintresse för insamling och återvinning av fritidsbåtar. Organisationen stöttas av Havs och vattenmyndigheten och hjälper till att hitta transportör var du än bor i landet.

Uttjänta plast- och glasfiberbåtar som ligger och skräpar är ett miljöproblem. En båt som lämnas i naturen kan läcka farliga ämnen som skadar djur och växter i våra känsliga havs- och vattenmiljöer. Havs och vattenmyndigheten stöttar därför skrotning av båtar via Båtretur och ger ut bidrag för skrotning. Skrotningsbidraget är tidsbegränsat fram till 31 december 2022, läs mer om hur bidraget funkar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl på webbplatsen Båtretur.se att du vill skrota din båt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du hittar en skrotbåt

Hittar du en skrotbåt på din egen mark är det bäst att först försöka hitta och kontakta ägaren. Vet du inte vem ägaren är kan du kontakta polisen. Är båten anmäld stulen hämtar polisen den ofta direkt, annars avvaktar man för att se om någon ägare hör av sig.

Om du hittar en skrotbåt på allmän plats eller i naturen kan du kontakta kommunens servicecenter. Du hittar kontaktinformation till servicecenter här.

Att skrota en båt utan ägarens tillstånd är inte tillåtet. Det räknas som egenmäktigt förfarande.

Publicerad:
Senast uppdaterad: