Österåkers kommuns miljö- och hälsoskyddstillsyn är bäst i Sverige

Ingmarsö sjömack

Tydlig tillsyn och kommunikation är framgångsfaktorer som gör att Österåkers kommuns miljö- och hälsoskyddstillsyn får landets högsta betyg i Stockholm Business Alliances och Sveriges Kommuner och Regioners mätning av nöjda kunder.

Att utföra tillsyn av verksamheter som serverar alkohol, livsmedel eller hanterar miljöfarliga ämnen är inte alltid populärt men mycket viktigt för samhället och dess invånare. Österåkers kommun har under 2021 vässat tillsynen inom alla områden, vilket har gett Sveriges bästa miljö- och hälsoskyddstillsyn. Även inom livmedelstillkontrollen och tillsynen av serveringstillstånd är företagen mycket nöjda.

– Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt arbete. Omfattningen av tillsyn kan kommunerna i de flesta fall inte själva reglera men metoder och tidpunkt kan anpassas till den verksamhet som tillsynen avser. Vi har många olika typer av företag i kommunen, vissa får årlig tillsyn, andra tillsyn med flera års mellanrum. Därför är vi mycket noga med att anpassa tillsynen till verksamheten och vara tydliga med varför vi ställer krav och varför nödvändiga åtgärder kan vara både omfattande och kostsamma, säger Maria Lindström, Österåkers kommuns miljö- och hälsoskyddschef.

Stockholm Business Alliance (SBA) genomför regelbundna kundundersökningar inom myndighetsutövning genom Nöjd Kund Index (NKI) i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner. De som svarar på undersökningarna är företag som någon gång under året varit i kontakt med kommunens myndighetsutövning inom områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll eller serveringstillstånd.

– Österåkers miljö- och hälsoskyddstillsyn är bäst i Sverige! För mig är det viktigt att näringslivet i kommunen har de bästa förutsättningarna att växa och utvecklas, samtidigt som de är nöjda med oss som kommun. Min förhoppning är att miljö- och hälsoskyddsenhetens arbetssätt ska sprida sig inom kommunen och även vara en inspiration för andra kommuner, säger Michaela Fletcher (M) Kommunstyrelsens ordförande i Österåkers kommun.

Höga poäng på alla områden

I den senaste mätningen får Österåkers kommuns miljö- och hälskoskyddstillsyn 89 poäng av totalt 100. Det är en ökning med 19 poäng sedan förra mätningen. Österåkers kommun får höga betyg på fler områden:

  • brandskyddstillsynen får 82 poäng
  • bygglov får 71 poäng
  • livsmedelskontrollen får 85 poäng
  • serveringstillstånd får 78 poäng

Österåkers kommuns samlade betyg för samtliga områden är 79 poäng, vilket innebär en femteplats i Stockholms län.

Mäter nöjdheten

Undersökning är upplagd enligt analysmodellen ”Nöjd-Kund-Index” (NKI), vilket är en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet på en skala från 0-100, där 100 är högsta betyg. Modellen innebär att man kan jämföra sig över tid och med andra verksamheter.

Frågor om brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd ingår i undersökningen. Även frågor om upphandling finns med men ingår inte i det sammanräknade betyget.

Samtliga resultat ser du på skr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Österåkers kommuns resultat i databasen Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: