Österåkers kommuns logotype

Österåkers kommun köper Preemtomten i Åkersberga

Preemtomten i Åkersberga

Kommunstyrelsen har beslutat att Österåkers kommun ska köpa den så kallade Preemtomten i Åkersberga,

I planprogrammet för Åkersberga stad pekas fler bostäder, mötesplatser och lokaler för handel, mer grönska och en tydligare koppling till vattnet ut som centralt för utvecklingen av Åkersberga. Nu har Kommunstyrelsen beslutat att Österåkers kommun ska köpa fastigheten Berga 15:3, den så kallade Preemtomten, vid parkeringshuset till vänster om centrumbyggnaderna. Köpet är strategiskt viktigt för att kunna genomföra planprogrammet.

Kommunstyrelsen föreslår även Kommunfullmäktige att, genom en markanvisning, utse Granitor AB till ankarbyggherre för den första detaljplaneetappen inom centrumområdet. Det skulle innebära att Granitor AB blir en partner till kommunen i utvecklingen av Åkersberga.

– Fastigheten Berga 15:3 har ett ypperligt läge vid Åkers kanal och infarten till centrum. Köpet av fastigheten är en viktig del i kommunens arbete för att utveckla Åkersberga till en modern och attraktiv stad. Vi ser också ett samarbete med Granitor AB som gynnsamt för den fortsatta utvecklingen enligt planprogrammet, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Beslutet om Österåkers kommuns köp av fastigheten Berga 15:3 och godkännande av markanvisningsavtal avseende kvarteret inom etapp B2 i Åkersberga stad mellan kommunen och Granitor AB, beslutades av Kommunstyrelsen den 7 februari 2022.

Mer information

Handlingar från Kommunstyrelsen den 7 februari, ärende 17 och 18 Länk till annan webbplats.

Planprogrammet för Åkersberga stad­–centrumområdet Länk till annan webbplats.

Publicerad:
Senast uppdaterad: