Insats för att skydda grodorna i Karsvreta träsk

Vägskylt med en groda på

Längs Nantesvägen och Hästängsuddsvägen i anslutning till Karsvreta träsk i Svinninge har Österåkers kommun satt upp den nya vägskylten "Varning för groddjur".

Våtmarksområdet i Karsvreta träsk är en viktig livsmiljö för många groddjur. Groddjuren behöver varje år passera bilvägarna för att vandra mellan sina lekvatten och övervintringsplatser. I samband med renoveringen av vägarna genomförde kommunen ett antal åtgärder i syfte att trygga groddjurens vandringsvägar. Den nya vägskylten "Varning för groddjur" är ett led i det arbetet.

Det finns också flera tunnlar för groddjur under vägarna och barriärer,
(även kallat ledarmar) som hindrar groddjuren från att gå ut på vägbanan. Syftet är att groddjuren på ett tryggt sätt ska kunna ta sig förbi de trafikerade vägarna. För de groddjur som ändå tar sig upp på vägbanan finns avfasningar av den höga trottoarkanten för att minska risken att groddjur blir fångade på vägbanan.

En del groddjur kan trots dessa åtgärder ändå hamna på vägbanan där de löper stor risk att bli överkörda. Vi vill därför uppmärksamma fordonsförare på att vi har en mängd groddjur som kan finnas på vägen och att man ska vara försiktig när man passerar dessa platser.

Naturskyddsföreningen organiserar varje år frivilliga personer som hjälper groddjuren att korsa vägarna under vandringen. Stort tack för dessa insatser!

Publicerad:
Senast uppdaterad: