Österåkers kommuns logotype

Därför röjer vi bort skog, buskar och träd nära bostäder

Trädfällning i vinterskog

Bor du nära skogen i Margretelund? Då kan det komma att bli stökigt i din närmiljö under en tid eftersom vi vill skapa nya brynmiljöer med blommande buskar och träd. Det gör att fler pollinerare såsom fjärilar, humlor och vilda bin kommer att trivas där.

Många arter av fåglar, småkryp och växter minskar i Sverige och det gäller även våra vilda pollinerare som humlor, bin och fjärilar. Det beror på många olika saker, men en viktig orsak är att landskapet är mer enformigt idag och att tätorterna växer. Här kan vi tillsammans göra skillnad genom att sköta och återskapa miljöer som de hotade arterna behöver.

Vad händer nu?

För att skapa brynmiljöerna med fler öppna gläntor i skogen behöver vi röja sly och ta bort en del träd och plantera nya blom­mande buskar och träd där det är lämpligt. Trädstammar och sly kommer att staplas och forslas bort, men en del stammar och ris kommer att lämnas kvar eftersom både liggande och stående döda träd är viktiga för den biologiska mångfalden. Arbetet är långsiktigt och det tar några år innan de nya brynmiljöerna är etablerade.

Brynmiljöerna kommer att fungera som en övergång mellan bebyggelse och mer tät skog där ljusinsläppet är större och de blommande växterna fler. Det varma och vindstilla läget i gläntorna gynnar inte bara pollinerare utan även andra djur och växter kommer att trivas.

Viktigt att veta

Vi behöver använda en del stora maskiner i arbetet och det innebär att ljud kommer att förekomma som kan upplevas som störande. Tänk på att inte gå nära maskinerna och ta därför inte heller kontakt med maskinförarna.

Mer information

Gå in på österåker.se/brynmiljö för att ta del av aktuell information om projektet. Där finns också fler kontaktuppgifter för dig som har ytterligare frågor.

Tack för visad hänsyn

Publicerad:
Senast uppdaterad: