Österåkers kommuns logotype

Båtliv i stadsmiljö – ett av målen för framtidens Åkersberga

Bild

Båtlivet har en central plats även i framtidens Åkersberga stad.

Österåkers identitet som skärgårdskommun stärks ytterligare när staden knyts närmare havet i och med förverkligandet av de nya planerade stadsdelarna Näsängen och Kanalstadens olika delar. En fortsatt båtklubbsverksamhet i Kanalstaden är en viktig del i den utvecklingen.

Åkersbergas läge vid vattnet och den pågående planeringen för platsens utveckling kopplar samman stadens kärna med kanalen och havet. Samtidigt möjliggörs för bostäder, verksamheter och service i skärgårdsmiljö. Skärgårds- och båtlivet värnas och kommer även fortsatt att ha en framträdande och central plats.

– Båtlivet är en viktig del av vår kommun och är en rekreation för många Österåkersbor. Det känns därför bra att en båtklubbsverksamhet ska fortsätta i Västra kanalstaden som en integrerad del av kommunens fortsatta planering och utveckling, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Arbetet med att förverkliga visionen om Kanalstaden fortskrider. Just nu pågår bland annat en förstudie inför en andra detaljplaneetapp av Östra Kanalstaden. Där planeras för bostäder, idrott, verksamheter, kajpromenad, båtplatser och parkstråk. Den nya, planerade, stadsdelen Västra Kanalstaden kommer i framtiden att länka staden till Näsängen, Täljöviken och Svinninge.

– Vi sätter alltid en hållbar skärgårdsmiljö i fokus för samhällsplaneringen i Österåker, säger Mathias Lindow (L), Kommunstyrelsens vice ordförande.

Detaljplan för Näsängen, etapp 1, behandlades vid Kommunfullmäktige den 20 juni.

Publicerad:
Senast uppdaterad: