Visionen om Kanalstaden förverkligas

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

En hållbar stadsdel som knyter Åkersberga närmare vattnet. Arbetet med att förverkliga visionen om Kanalstaden fortskrider. Målet är en modern småstad med genuin skärgårdskaraktär.

Kanalstaden ska inte bara bli en attraktiv stadsdel att bo och verka i, utan även bidra till att förstärka Österåkers identitet som skärgårdskommun. Arbetet med Kanalstaden har pågått under en längre tid. Redan vid den inledande planeringen av Kanalstaden anlades ett 25-årsperspektiv och förverkligandet sker i flera etapper. Östra Kanalstaden är första etappen, en helt ny stadsdel i centrala Åkersberga där vi idag kan njuta av en härlig bryggmiljö omgiven av moderna stadskvarter med en levande mix av bostäder och verksamheter. Nästa etapp är Västra Kanalstaden.

Sarah Paskota är projektledare för Runö Fastigheter HB, den exploatör som äger marken där just den framtida Västra Kanalstaden ska växa fram. Företaget ägs av LO, Peab och Tagehus och har varit verksamt i Österåker sedan 2008. Det går inte att ta miste på Sarah Paskotas entusiasm för jätteprojektet som kan landa i cirka 3 000 nya skärgårdsnära bostäder nära kommunikationer och service i centrala Åkersberga.

En hållbar stadsdel

– Vi vill bygga en hållbar stadsdel som tar hand om livet mellan husen, så att det blir ett hållbart liv även ur ett socialt perspektiv. Hållbarhet är ett uttjatat begrepp men man måste hålla koll så att det blir hållbart sett ur alla perspektiv. Socialt, ekologiskt och såklart ekonomiskt, säger Sarah Paskota.

Hon understryker att projekt av den här storleken kräver mod såväl av politiker som av tjänstemän.

– Det gäller att ha koll på vart omvärlden är på väg. Det här är ett projekt med en utbyggnadstid på 15–20 år och det är de framtida generationerna som vi bygger för. Det är därför det krävs mod och uthållighet, att politiker och tjänstemän jobbar här och nu för en målgrupp som är den generation som förväntas bo där då, säger Sarah Paskota.

I visionen ingår att Västra Kanalstaden ska bli en klimatanpassad stadsdel där det är lätt att göra rätt, lätt att dela, lätt att återbruka, lätt att ha skola och förskola nära, lätt att inte ha någon bil.

– Vi har gjort en skarp omvärldsanalys som sträcker sig ända fram till 2050 och det är tydligt att invånarna vill ha trygghet och att man vurmar för grannskapet.

I samband med att man utvecklar Västra Kanalstaden kommer även hänsyn att tas till de unika förutsättningar som marken erbjuder i utformandet av en skärgårdsnära stadsdel.

En helt ny stadsdel

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) är ödmjuk inför visionen om en helt ny stadsdel i Österåker.

– Det här har det funnits tankar kring ända sedan tidigt 1990-tal och det är nu vi börjar närma oss ett förverkligande av de visioner som kom fram då. Det känns både spännande och hedrande att få vara en del av det. Samtidigt är jag ödmjuk inför utmaningarna som ligger framför oss. Nu har vi dessutom chansen att ta tillvara på framtidens teknik och verkligen bli en skärgårdsstad som öppnar upp sig mot vattnet, säger Michaela Fletcher.

Stadsarkitekt Maria Ulvsgärd är med och tar fram planerna för den nya stadsdelen i Österåker.

– Jag upplever att det finns mycket höga ambitioner kring projektet och att det i grund och botten handlar om att skapa en hållbar stadsdel som knyter Österåkers centrala delar närmare vattnet. Kanalstadens olika delar ska även binda ihop Åkersberga med Åkers-Runö. Arbetet består delvis av att förtäta där det redan i dag är byggt. Ett exempel på hur det kan komma att se ut är Östra Kanalstadens genomförda första kvarter. I Kanalstaden har vi ambitionen att blanda bostäder, arbetsplatser och verksamhetslokaler för att få en levande stadsdel, säger Maria Ulvsgärd.

– Arbetet med att ta fram planerna ligger en tid tillbaka, vilket innebär att en del planförutsättningar har förändrats och kan behöva stämmas av, säger Maria Ulvsgärd. Hänsyn behöver exempelvis tas till strandskydd och jordbruksmark.

Levande och hållbar stadsdel

Kanalstaden ska forma en levande, grön och hållbar stadsdel vid vattnet där man kommer att ha goda miljölösningar för energi, avfall och vatten och avlopp i kombination med ett hållbart byggande där hänsyn tas till både val av material och utformningen av byggnader. Kanalstadens placering i anslutning till närliggande naturområden och områden för idrott bidrar till att erbjuda ett rikt fritidsliv vilket gör stadsdelen än mer dynamisk och attraktiv.

Redan nu vidtas flera åtgärder vad avser infrastrukturen för att den nya stadsdelen ska kunna växa fram. En ny väg kommer anläggas – Södra Boulevarden – och för att möjliggöra framtidens entré till Kanalstaden, Österskär och centrala Åkersberga föreslår kommunen att fastigheten Husby 3:27 som idag ligger på Sågvägen ska förvärvas. Fastigheten används idag för industriverksamhet, vilket innebär att en ny detaljplan behöver tas fram innan vägen kan anläggas.

Publicerad:
Senast uppdaterad: