Skolklasser medskapare i arbetet med konsten på Österåkers multiarena

Bild

Konstnären Peter Hagdahl med elever från Österåker.

Uppförandet av Österåkers multiarena pågår för fullt. Parallellt planeras även för en konstnärlig gestaltning på en av arenans väggar som ska monteras under 2022. I arbetet tar man bland annat hjälp av skolelever från några av Österåkers grundskolor. I vår planeras även för en workshop med seniorer i Åkersberga.

Den konstnär som har getts i uppdrag av Österåkers kommun att ta fram denna platsspecifika gestaltning heter Peter Hagdahl. Tillsammans med konstpedagogen Adam Wallenberg från Artplatform har han hållit workshops med klasser från två av kommunens grundskolor, årskurs tre från Sjökarbyskolan och årskurs nio från Solskiftesskolan.

– Peter berättade om sin konst och hur han behöver hjälp för att skapa relevans också hos barn och ungdomar. Vi utforskade på olika sätt frågan: Vilka krafter påverkar dig i samhället, världen, relationer och livet? berättar Adam Wallenberg.

Peter Hagdahl skapar abstrakta självporträtt med måleri, teckning, collage samt rörlig bild. En annan av diskussionerna med eleverna handlade därför om att utforska vilka symboler som lever i vår omgivning och hur vi påverkas av det.

– Vilka symboler kan vi skapa med fantasin och hur kan man göra ett självporträtt med symboler som beskriver vem man är? säger Adam Wallenberg.

Filmen visar när Peter Hagdahl och Adam Wallenberg håller workshop med elever från Sjökarbyskolan och Solskiftesskolan.

Upphandling tar avstamp i policy

I arbetet med att upphandla en konstnär har kommunen tagit hjälp av fokusgrupper från verksamheter och projektet. De har med tankar kring nyckelord och kriterier för den konstnärliga gestaltningen deltagit i framtagandet av uppdragsbeskrivningen. Att använda sig av referensgrupper inför konstnärlig utsmyckning är en del av Österåkers kommuns policy och riktlinjer kring upphandling och förvaltning av konst.

Motiveringen för valet av konstnären:

"Peter Hagdahl kan med sina direkta och interaktiva inslag aktivera både en yta och betraktaren på ett spännande och lekfullt sätt, vilket tillgängliggör konsten för en bred publik oberoende av ålder.

Ett konstverk som förändras över tid, dygn, årstid och via mänsklig aktivitet blir väl synligt dygnets alla timmar och kommer att fungera identitetsskapande och som målpunkt för kommunens besökare och medborgare resande med tåg, bil, cykel eller gående till fots.

Ny teknik och nya material speglar sin samtid och tillför ett nytt inslag i kommunens samling, där konsten tillåts ta plats i relation till placeringens förutsättningar."

Mer information

Läs mer om arbetet med Österåkers multiarena.

Mer om konsten i Österåker.

Publicerad:
Senast uppdaterad: