Regler för fyrverkerier

Himmel med exploderande fyrverkerier i många färger.

Det finns regler för hur du får använda dig av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i Sverige. För att få använda fyrverkerier i Österåker krävs tillstånd enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter förutom under en begränsad tid på nyårsafton. Tänk på att även om många uppskattar fyrverkerier som en del i firandet av högtider, kan de också orsaka skada och vara skrämmande för såväl människor som djur.

Nyårsafton

På nyårsafton är det tillåtet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor mellan klockan 23.30 – 00.30 på nyårsdagen.

Runt kommunens äldreboenden och vid Alceahuset i Åkersberga är det alltid förbjudet. Du kan läsa mer i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter.

Kartbilaga från Österåkers kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter som anger förbud mot pyrotekniska varor.

Typ av fyrverkerier

Vilka fyrverkerier som privatpersoner får använda regleras av föreskrifter på nationell nivå. Du kan läsa mer om reglerna på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För att få skjuta raketer med styrpinne krävs till exempel både tillstånd och utbildning.

Visa hänsyn när du använder fyrverkerier

Många uppskattar den festliga stämning som fyrverkerier kan bidra till vid olika högtider. Men fyrverkerier kan också orsaka skada och obehag. Att utsätta någon eller något för skaderisk är aldrig tillåtet. Smällar och tjut kan också upplevas mycket skrämmande för såväl människor som husdjur, gårdsdjur och vilda djur. När du använder fyrverkerier ska du alltid visa omsorg och hänsyn till din omgivning. Försök att välja en plats där skaderisk och obehag blir minimalt och begränsa tiden då du använder dina fyrverkerier. Följ tillverkarens anvisningar på förpackningen och var nykter vid avfyrandet av fyrverkerierna.

Fyrverkerier som avfall

Oanvända fyrverkerier ska lämnas tillbaka till försäljningsstället, enligt regler om producentansvar. Om det inte är möjligt ska de lämnas in till polisen. Fyrverkerier ska inte kastas i hushållssoporna eller lämnas till återvinningscentralen.

Mer information

Regler om fyrverkerkerier och information om krav på tillstånd från MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: