Österåkers kommuns logotype

Nu inleds arbetet för att förverkliga etapp två av Östra Kanalstaden

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) och Rickard Haraldsson, vd för Index Residence, skriver under ett markanvisningsavtal.

Från vänster: Patrik Mehks, vice vd Index Residence, Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande, Rickard Haraldsson, vd Index Residence, och Fredrik Nestor, chef för mark och stora projekt i Österåkers kommun.

Kanalstaden i Åkersberga ska bli en hållbar stadsdel som många vill bo och verka i och även bidra till att förstärka Österåkers identitet som skärgårdskommun. Nu inleds arbetet med att ta fram en detaljplan för en viktig pusselbit i det arbetet med del av fastigheten Tuna 3:1 i etapp två av Östra Kanalstaden. I samband med det har Österåkers kommun ingått ett markanvisningsavtal för området med fastighetsutvecklaren Index Residence.

Markanvisningsavtalet med Index Residence gäller en del av fastigheten Tuna 3:1 och omfattar bostäder i en varierad kvartersstruktur av flerfamiljshus uppblandat med servicefunktioner, butiker och restauranger. Området sträcker sig från Idskärsvägen i norr till Generalsvägen i söder och med Österskärsvägen i öster.

– Det är ett stort och attraktivt område vi talar om. Målet är att Åkersberga utvecklas till en modern, hållbar och levande småstad med genuin skärgårdskaraktär. Jag ser verkligen fram emot att vi genom Östra Kanalstadens fortsatta framväxt nu får förutsättningar att fortsätta att förverkliga den visionen, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Under resans gång har olika alternativ för fastighetens utveckling utvärderats, samtidigt som olika planförutsättningar har ändrats. Nu vidtar ett arbete där en mängd olika faktorer ska in i detaljplanearbetet, allt ifrån hållbarhets- och miljömål och klimatanpassning till hur dagvattnet ska hanteras. Målet är levande kvarter med en bra blandning av flerfamiljshus, affärslokaler, restauranger och service. En detaljplan för området beräknas vara på plats 2024 och först då går det att säga mer i detalj hur området kommer att se ut. Under processen med att ta fram detaljplanen kommer det att finnas möjligheter för såväl allmänheten som andra intressenter att ge sina synpunkter.

Index Residence har en lång erfarenhet av att utveckla sjönära projekt, exempelvis i Norrtälje Hamn och Hornsbergs Strand i Stockholm.

– Vi är stolta över att få förtroendet av Österåkers kommun att fortsätta utvecklingen av Östra Kanalstaden till en attraktiv stadsdel med hög livskvalitet. Läget är fantastiskt och möjligheterna stora. När vi har kommit en bit i detaljplaneprocessen kan vi tydligare berätta samt illustrera hur området kommer att gestaltas, säger Rickard Haraldsson, vd för Index Residence.

Karta som visar området

Området som omfattas av markanvisningsavtalet med Idskärsvägen i norr, Generalsvägen i söder och Österskärsvägen i öster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: