En multiarena för rörelseglädje växer fram

Österåkers multiarena växer fram.

Österåkers multiarena växer fram. Foto från mars 2021.

Bygget av Österåkers nya multiarena pågår för fullt. Det blir en unik mötesplats för barn, äldre och alla däremellan med sex hallar för mer än 13 000 kvadratmeter rörelseglädje och olika evenemang. Men också en plats för samvaro och läxläsning mellan skola och träning.

Det är full aktivitet på byggarbetsplatsen vid korsningen Svinningevägen och Näsvägen i Åkersberga. När Österåkers nya multiarena står färdig ungefär till sommaren 2022 kommer den att innehålla hela sex hallar på en yta om mer än 13 000 kvadratmeter. Totalt kommer cirka 2 300 personer att kunna vistas samtidigt i arenan. Här blir det plats för basket, bordtennis, boule, friidrott, gymnastik, gym, klättring, innebandy, trampolin och mycket mer. Det kommer också finnas möjligheter för olika typer av evenemang.

– Det här är en rejäl satsning, inte bara för skola under dagtid utan för hela fritidslivet i Österåker, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

En mötesplats för alla

Multiarenan blir något utöver det vanliga, men framför allt blir den en helt ny mötesplats i Österåker. Inbjudande, inspirerande, modern och en plats för samvaro och rörelseglädje. Den ska vara en flexibel, funktionell, rymlig, stor och öppen multihall.

– Äntligen! Det här ska bli den naturliga mötesplatsen över generationsgränserna. För barn och ungdomar, men också för äldre, säger Kristian Bodingh, lokal drivkraft inom Idrotts- och friluftsalliansen, en samlad röst för föreningslivet i Österåker.

Från skoltid till fritid

Idrott och inbjudan till rörelse för många olika åldrar står i fokus, men multiarenan är också tänkt att fungera som en brygga mellan skoldagens slut och kvällsträningens början. En välkomnande och trygg plats där barnen och ungdomarna kan vila, göra läxor och äta något mellan skola och träning, hänga med vänner eller kanske inspireras av andras träning på någon av de många åskådarplatserna som kommer att finnas.

Att se och inspireras av framför allt äldres träningar är lärorikt och kan vara en viktig morot för framtiden.

– Multiarenan ska bli ett naturligt ”häng” för ungdomar mellan skola och idrottsträningar, säger Michaela Fletcher.

– Ja, det är det stora målet, håller Kristian Bodingh med. Och att föräldrarna ska kunna känna den tryggheten, att kunna låta sina barn gå direkt från skolan till hallen där de kan göra läxor och äta något innan träningen börjar. För vi är ju en stor kommun geografiskt och för en del kan det vara svårt att hinna hem mellan skola och träning.

Träningens positiva inverkan

Den nya multiarenan stärker skolans hälsofrämjande uppdrag och tillgängliggör den viktiga vardagsrörelsen för fler.

– Den stora vinsten för hälsan är om vi kan hjälpa ungdomar och unga vuxna som idrottar att prova och hitta idrotts- och motionsformer för resten av livet, säger Kristian Bodingh.

Det finns ett starkt samband mellan fysisk aktivitet och livskvalitet bland äldre, men regelbunden fysisk aktivitet har dessutom visat sig ha en positiv inverkan på skolresultat genom att förbättra barnens koncentration och vakenhet. På Österåkers gymnasium arbetar man därför sedan hösten 2019 enligt ett koncept som kallas för Hjärnhälsa enligt tio goda vanor. Målet är att förbättra elevernas hälsa och lärande. Konceptet är framtaget av hjärnforskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, företaget Hjärnberikad och Kattegattgymnasiet i Halmstad och handlar om vad vi kan göra för att utvecklas så långt som möjligt och samtidigt må bra. Fysisk träning, bra kost, vila och att umgås med vänner är några av ingredienserna i de goda vanorna. Målet är att konceptet ska införas i fler kommunala förskolor, skolor och andra verksamheter i kommunen.

En lokal knutpunkt

Placeringen av multiarenan vid korsningen Svinningevägen och Näsvägen är strategisk. Hit leder redan idag gång- och cykelbanor och både Roslagsbanans station Åkers Runö och bussar finns nära. I närheten ligger också flera skolor. Flera nya och planerade bostadsområden är under utveckling där Åkers Runö blir en lokal knutpunkt.

Multiarenan byggs på uppdrag av Österåkers kommun. Byggnationen utförs av Armada kommunfastigheter tillsammans med den upphandlade entreprenören In3prenör.

Fakta om Multiarenan

  • Innehållet har mejslats fram i nära samverkan med föreningslivet.
  • Storlek: drygt 13 000 kvadratmeter fördelat på sex hallar, varav två fullstora, lämpliga för de flesta idrotter.
  • I multiarenan hittar du även gym, boulebana, streetbasket, kafé för enklare förtäring, mötesrum, flexibla arbetsplatser och wifi i hela anläggningen.
  • Kapacitet: Cirka 1 900 åskådare, 300 aktiva samt 100 funktionärer/personal. Vid evenemang ska totalt cirka 2 300 personer kunna vistas i arenan samtidigt.

Följ bygget av Österåkers multiarena här.

Publicerad:
Senast uppdaterad: