Österåkers kommuns logotype

Skolinspektionen har återkallat tillståndet för Sparre gymnasium

Elever i skolmiljö

Sparre gymnasium i Täby har inte längre tillstånd att bedriva undervisning. Berörda elever eller vårdnadshavare är välkomna att kontakta Österåkers kommuns servicecenter för hjälp att hitta en plats på en annan skola.

Österåkers kommun arbetar på att ta fram ett erbjudande om en plats på en annan gymnasieskola till berörda elever och vi har skickat brev till de elever vi har kontaktuppgifter till.

För att snabbt kunna få information och erbjudande om plats, ber vi dig som går på Sparre gymnasium att kontakta Österåkers kommuns servicecenter via 08-540 810 00 eller servicecenter@osteraker.se.

Även du som påverkas av att Sparre gymnasium fått återkallat tillstånd, och på egen hand hittat plats på en annan gymnasieskola får gärna kontakta Österåkers kommun och meddela oss detta. På så vis vet vi hur många platser vi behöver få fram.

Publicerad:
Senast uppdaterad: