Österåkers kommuns logotype

Pilotprojekt visar vägen för nytt sätt att aktivera ungdomar

En närbild på Jennifer, Fredrik och Ann-Christin som arbetar som ungdomscoacher på Ljusterö.

Jennifer Wimert, Fredrik Lundberg och Ann-Christin Norlén coachar ungdomarna i sina idéer.

På Ljusterö har den tidigare fritidsgården bytt namn till Idéverkstan. Ett namn som ungdomarna själva arbetat fram i syfte att beskriva den nya verksamhet som är något helt annat än den tidigare traditionella fritidsgården.

Idéverkstan är precis som det låter en verkstad för aktivering av kreativa idéer. Ungdomarna får ansöka om att få just sin idé förverkligad och då också med hjälp av ett ekonomiskt stöd. Om idén godkänns kan de sen boka tid i Idéverkstan för att komma i gång med sitt projekt och skapande. Den tidigare mötesplatsen där ungdomarna bara kunde komma och gå som de ville har i stället blivit en verksamhet där de behöver ingå i en projektgrupp med ett tydligt syfte inför besöket.

Vår vision är att skapa en ny sorts vardag för ungdomar där de aktiveras på ett annat sätt än tidigare. I projekten får de verkligen tänka till och arbeta tillsammans i grupp för att nå sitt mål. Vi ser att de växer när de får ta mer ansvar och utvecklas då de fokuserar på en gemensam uppgift, säger Jerry Wallén, ansvarig för Idéverkstan.

Delaktighet stärker självkänslan

Jens Storm är ungdomschef i Österåkers kommun sedan drygt ett år tillbaka och han menar att de traditionella fritidsgårdarna i kommuner behöver förändras;
– Ungdomar behöver mer än bara ett biljardbord, en soffa och några brädspel. I vägen mot vuxenlivet är det viktigt att de känner delaktighet, att de ingår i ett sammanhang och att de upplever att de bidrar till något. När de själva får fundera över vad de vill skapa händer också något, de blir mer engagerade och självkänslan stärks. Pilotprojektet på Ljusterö är ett första steg i en förflyttning som innebär att vi arbetar tillsammans med våra ungdomar där de blir medskapare för hela verksamheten, säger Jens.

En kultur som förebygger utanförskap

Den nya verksamheten på Ljusterö har lockat en bredare åldersgrupp än tidigare, framför allt i de yngre åldrarna där nu så unga som 10-åringar engagerar sig i Idéverkstan. Det i sin tur är en framgångsfaktor då verksamheten ska fungera främjande och förebyggande för att undvika utanförskap och avsaknad av sammanhang. Målet är att bygga en kultur där delaktighet, trygghet och lärande är i fokus. Ledarna i Idéverkstan är mer som coacher där de stöttar och inspirerar ungdomarna till att förverkliga sina idéer.

– En verklig vinst är att Idéverkstan öppnat upp en dörr för många av de individer som tidigare aldrig besökt fritidsgården. De ungdomar som nu besöker verksamheten har accepterat det nya konceptet, är motiverade och tar verkligen tillvara på den unika möjligheten. Projekten har haft en stor variation, alltifrån att bygga en crawlingbana till att renovera hela rum och skapa föremål till försäljning i syfte att donera till välgörenhet, säger Jerry Wallén.

Fortsatt möjligt att söka till projektet

För alla bosatta ungdomar på Ljusterö finns ännu möjlighet att söka pengar, lämna in förslag och skapa nya erfarenheter, minnen och lärdomar innan semestern. Det behöver inte finnas ett färdigt koncept i ansökan utan ledarna hjälper till med att utforma idén framåt.

En vägvisare för övrig ungdomsverksamhet

Idéverkstan som projekt avslutas i augusti. Efter det ska projektet utvärderas och verksamheten planeras vidare. Förhoppningen har varit att projektet ska bli en vägvisare även för övrig ungdomsverksamhet på fastlandet och i de centrala delarna av Österåker. Finansieringen av projektet kommer från kommunens ’Utvecklingssluss’ som beviljat projektmedel med följande motivering:

”Utvecklingsinitiativet berör den mycket aktuella samhällsutmaningen rörande ungdomsgrupper och individer som behöver fångas upp av positiva insatser för att minska risken för utanförskap. Genom att främja ungas aktiva engagemang och ansvarstagande och låta dem driva sin egen fritidsverksamhet, får de verktyg att ta ansvar för och forma sin egen utveckling. Initiativet ligger väl i linje med Österåkers Vision 2040 och dess strategiska inriktning Kvalitet, Trygghet och Hållbar framtid. Det kopplar också an till strategin för verksamhetsutveckling i Österåkers kommun. I synnerhet till spår två - skapa värde med kundfokuserat arbetssätt samt spår tre ständiga förbättringar och innovation.”

Publicerad:
Senast uppdaterad: