Framtiden kom på besök i Alcea

Det är två bilder. På ena syns flera förskolebarn och två vuxna som tittar på ett papper. Den andra bilden visar en teckning av en bokashi-kompost.

Till vänster: Barnen från Smedby förskola får se sin egna ansökan om en bokashi-kompost. Till höger: en målning av Catrines dotter.

Smedby förskola arbetar aktivt för att väcka barnens intresse för viktiga frågor som miljön och framtiden. Efter att ha sett en film om matavfall fick barnen en idé som blev början på en mycket spännande resa, att själva ordna fram en kompost till förskolan. 

En bokashi-kompost har flyttat in på Smedby förskola. Den tillkom helt genom barnens idéer och förslag. Maja Enholm är förskollärare på Smedby förskola och hon berättar:

Barnen fick en idé som vi ville uppmuntra. Vi ville visa dem att idéer kan bli verklighet och att det är möjligt att påverka och förändra. De fick vara delaktiga genom hela processen, från ansökan tills att komposten kom på plats.

I förskolans läroplan står det att utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk, social och miljömässig.

Delaktighet och inflytande

Efter att ha sett en film om matavfall fick barnen på Smedby förskola idén om att de ville ha en egen kompost. Barnen fick göra research kring vilken kompost som verkade bäst och bestämde sig för att det var en bokashi-kompost de ville ha.

I nästa steg ritade barnen planscher som visade hur en bokashi-kompost fungerar. De fick träffa förskolans rektor för att presentera sitt förslag och visa upp sina planscher. Efter mötet beställde rektorn hem en ansökningsblankett, som barnen fick hjälpa till att fylla i och sedan posta till miljö- och hälsoskyddsavdelningen på Österåkers kommun. Efter en vecka kom ansökan tillbaka med en grön stämpel. Den betydde grönt ljus och att barnen fick sätta igång och ordna fram sin kompost.

Besök på kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning

När ansökan var godkänd och komposten färdigbyggd, fick barnen möjlighet att besöka miljö- och hälsoskyddsavdelningen i Alceahuset. Väl på plats träffade de kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör Catrine Eckers och miljöassistenten Mia Nyberg.

– Vart finns vår bokashi-ansökan nu? frågade ett barn.

Mia Nyberg visade barnen den gröna stämpeln som använts för att stämpla deras ansökan, något som fascinerade flera av dem. Under besöket fick barnen lära sig varför de behövt att ansöka om tillstånd för en kompost och vad miljö- och hälsoskyddsavdelningen i Österåkers kommun arbetar med.

Hållbar förskola

Förskolans utbildning ska präglas av en positiv framtidstro och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar för en hållbar utveckling – såväl miljömässig som ekonomisk och social. Det betyder att barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om hur man värnar om miljön inför framtiden och hur man kan skapa möjlighet att leva i rättvisa och fredliga samhällen.

Hållbar förskola i Österåker utvecklas i ett samarbete med forskare vid Mälardalens Universitet.

Publicerad:
Senast uppdaterad: