Spadtag för ny förskola i Svinninge

Bild

Illustration av den framtida förskolan.

Torsdagen den 24 februari togs ett spadtag för en helt ny förskola i Svartgarn i Svinninge. Lagom till terminsstart hösten 2022 beräknas Tellusbarns friluftsförskola stå klar med plats för cirka hundra barn.

Förskolan blir cirka 700 kvadratmeter stor och får fem avdelningar, varav en blir en utomhusavdelning. Sedan tidigare finns en mindre förskola i närområdet, i Skåvsjöholm, och Tellusbarns friluftsförskola kommer därmed att fylla ett behov av fler nära förskoleplatser i Svinninge.

– Jag är väldigt glad att vi kan erbjuda barnen i Österåker, och specifikt i Svinninge, en ny fin förskola. Österåker har en stark befolkningstillväxt och behovet av förskoleplatser i området är stort och det är därför glädjande att vi redan från hösten kan erbjuda dessa platser, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Byggherre för projektet är Fondamentor och verksamheten ska drivas av Tellusbarn, som sedan tidigare bedriver två förskolor i Österåker, i Täljöviken och Tråsättra/Valsjöskogen. Tellusbarns pedagogik har genomgående ett lärande i utomhusmiljö.

Utöver huvudbyggnaden anläggs två tillhörande förråd samt ett grillhus. Förskolegården utformas för att i mesta möjliga mån bevara känslan av den naturmark som omger tomten. Det blir sandlådor, balanslek och en koja av sagaxträd.

Om projektet

Byggherrre: Fondamentor

Hustillverkare: Husen är moduler som tillverkas i fabrik av företaget Algeco

Mark- och finplaneringsarbeten: Hawila

Underentreprenören för grova markarbeten: ABT-Bolagen

Beräknad start för förskoleverksamheten: Höstterminen 2022

Spadtaget tas till den nya förskolan den 24 februari 2022. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) i beige kappa.

Publicerad:
Senast uppdaterad: