Program för psykisk hälsa startar i Österåkers skolor

Tre elever i mellanstadieåkder står med ryggen mot kameran och håller om varandra

För att förbättra den psykiska hälsan bland unga startar Österåkers kommun det hälso­främjande programmet Youth Aware of Mental Health (YAM).

Elever i kommunala och fristående skolor kommer vid flera tillfällen utforska, diskutera och reflektera kring välmående. Eleverna kommer även utveckla färdigheter som de behöver för att möta livets svårigheter och öka sina kunskaper om psykisk hälsa. Det bidrar till utvecklingen av problemlösande förmåga och emotionell intelligens, till exempel hur man handskas med egna och andras känslor, relationer och empati. I programmet ingår också att eleverna får information om psykiskt hälsofrämjande livsstilar och hur man kan hjälpa sig själv och sina kompisar. Arbetet startar i oktober månad och leds av den Centrala elevhälsan och Trygg i Österåker i samverkan med Karolinska institutet.

Trygghet under uppväxten är en grogrund för psykiskt välbefinnande. Om denna insats och utbildning ger verktyg, trygghet och hjälper en enda elev att må bra är det i sig en stor vinst, säger Henrik Kempe, elevhälsochef i Österåkers kommun.

Publicerad:
Senast uppdaterad: