Österåkers kommuns logotype

Nu återinförs 30 timmar i förskolan för barn till föräldralediga

En föräldraledig pappa med sin bebis i en sele håller ett större barn på andra axeln.

Från 1 januari 2023 återinförs en utökad vistelsetid i förskolan om 30 timmar per vecka exklusive skollov för alla barn till föräldralediga oavsett ålder. Det innebär att barn i åldern 1- 4 år får en utökad tid i förskolan från 20 timmar per vecka till 30 timmar från och med årsskiftet.

En utvärdering av det nuvarande regelverket har genomförts under 2021 vilket bland annat har påvisat att invånarna har en stark önskan om ett mer generöst erbjudande om förskola för sina barn, ett önskemål som politiken i Österåkers kommun har hörsammat.

När börjar de nya tiderna att gälla?

Beslutet fattades den 29 november i Förskole- och grundskolenämnden och antogs av Kommunfullmäktige den 12 december. Den utökade vistelsetiden börjar gälla från och med 1 januari 2023.

- Att möta ett identifierat behov hos invånarna om utökad tid i förskolan för föräldralediga är grunden till beslutet. Vi värnar både om alla barns rätt till förskola och den fina verksamhet som de möts av hos utförarna i Österåker. Att samtidigt kunna gå våra invånare till mötes känns väldigt bra.

Hampe Klein, ordförande i Förskole- och grundskolenämnden

Publicerad:
Senast uppdaterad: