Gymnasieelever i Österåker klarar sig mycket väl i jämförelser

Tre studentmössor i luften, symboliserar glädje och att Österåkers unga får bra resultat

För några veckor sedan kom rapporten Öppna jämförelser gymnasieskola 2022, där Sveriges Kommuner och Regioner ger en översiktlig bild av hur det gått för gymnasieeleverna i landet under föregående år. Rapporten visar att elever som är folkbokförda i Österåkers kommun är bland de med högst resultat i riket.

I rapporten jämförs bland annat betygspoäng efter avslutad utbildning och inom hur många år eleverna får sin examen.

Österåkers kommun ligger genomgående bland de kommuner med högst resultat. I länet hittar vi Österåker på sjunde plats och i riket på plats 18. Andelen med gymnasieexamen inom tre år har till exempel ökat från 2018 och ligger 2021 på 79 %, vilket är väsentligt över resultatet i länet (69 %).

Tabellen visar utvecklingen i Österåkers kommun jämfört med länet och riket under perioden 2014 – 2021 avseende folkbokförda elever oavsett var de går i gymnasieskola. I Österåker har resultatet varierat i större omfattning än i länet och riket, men har ökat väsentligt från 2019.

Det är tillfredsställande att det går allt bättre för Österåkers gymnasieungdomar. Det ger våra ungdomar goda möjligheter att forma sin framtid på det sätt som de har förutsättningar för, säger Kenneth Netterstöm (M), ordförande i Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden.

Programval

Bland de unga som är folkbokförda i Österåker var de populäraste högskoleförberedande programmen läsåret 2020/2021 Ekonomi och Samhällsvetenskap. Inom yrkesprogrammen ser vi Fordon och transport samt Naturbruk i toppen.

Vill du ta del av jämförelser i Kolada, besök Sveriges Kommuner och Regioners webbplats för verktyget. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: