Österåkers kommuns logotype

Första sommarlovet efter flykten från kriget

Tre elever och en lärare sitter tillsammans på en skolgård

Valeriia, läraren Sofia,Vlad och Liubomyr på Solskiftesskolan.

Ett efterlängtat sommarlov har börjat. Precis som vanligt för många barn. Men för Anna, Valeriia, Vlad och Liubomyr är det första sommarlovet i Sverige, efter en minst sagt omtumlande
vårtermin. Tillsammans med anhöriga har de flytt kriget i Ukraina till Österåker.

Efter ungefär en månad i Österåker, där de bor i egna boenden, började de i förberedelseklass på Solskiftesskolan i Åkersberga. Här har det varit fokus på att lära sig svenska och hur svenska skolan fungerar.

– Jag var rädd och nervös när jag skulle börja. Jag kände inte de andra barnen eller lärarna och visste inte hur det skulle bli, säger Anna, 13 år.

I början delade de andra barnen Annas oro, men det gick snabbt över. Nu känner sig alla trygga med klasskamraterna och lärarna.

– Redan efter en vecka var jag bekväm i klassen med mina nya kompisar. Det är en väldigt bra atmosfär här. Vi har alla flytt från olika svårigheter och det förenar oss, säger Liubomyr, 15 år.

Eleverna hämtar mycket trygghet hos varandra och hos sina nya lärare. De trivs ihop och i sin nya klass. Det är tydligt, inte minst när de börjar jämföra skolsystemen i de båda länderna. En av fördelarna med skolan i Sverige
är att det är tydligt för eleverna att de studerar och lär sig för sin egen skull. Det tycker de är motiverande.

– Jag får jättebra hjälp av lärarna här i Sverige, de stöttar och hjälper på ett bättre sätt, säger Vlad, 15 år.

– Och det är inte lika strikt här. Det är intressant att se skillnaderna mellan skolorna i de olika länderna,säger Valeriia, 13 år.

Klockan närmar sig lunch och jämförelserna mellan Ukraina och Sverige övergår till att handla om potatis,soppa och oliver.

Så tar vi emot elever från Ukraina i kommunens skolor

Under våren skrevs ett fyrtiotal ukrainska flyktingbarn in i Österåkers kommunala skolor. På Röllingbyskolan städar läraren Fanny Thunman Nordström ur sitt klassrum efter skolavslutningen. I början av april fick hon två
nya elever från Ukraina till sin årskurs 3.

– Att skapa trygghet i skolan och i klassen var i fokus när vi förberedde starten för de nya eleverna. De ska känna sig trygga och glada när de är här, det är viktigt. Vi förberedde böcker, egna platser och varsin hylla med deras namn på, för att de skulle ha några fasta hållpunkter. I klassen tittade vi på Ukrainas kyrilliska alfabet, övade på ukrainska fraser och skrev ”välkommen” på ukrainska på tavlan inför att de nya eleverna skulle börja, berättar Fanny Thunman Nordström.

De ukrainska eleverna har jobbat med samma uppgifter som klasskompisarna, med god hjälp av översättningstjänsten Google translate.

– Jag blev överraskad och imponerad av att de kunde skriva vårt latinska alfabet när de kom! Vi har bara behövt lära dem ”å”, ”ä” och ”ö” och öva uttal av några bokstäver. Det bidrar nog till att det gått så bra, säger Fanny Thunman Nordström.

Nätverk för lärare stöttar

När ett barn kommer till Sverige från ett annat land och ska börja i skolan gör kommunen en kartläggning av barnets kunskaper och skolvana. Det görs för
att kunna ge bästa möjliga förutsättningar och stöd att klara skolan. Även sociala delar tas med i bedömningen och påverkar om ett barn börjar i en befintlig klass eller i en förberedelseklass. Äldre elever gynnas oftast av att börja i en förberedelseklass. Yngre elever klarar sig bra i befintliga klasser, där undervisningen är på en grundnivå och eleverna övar på att forma
bokstäver, ritar mycket och använder bildstöd.

– Från kommunens sida har vi startat ett nätverk för lärare som undervisar ukrainska elever. De kan dela erfarenheter, diskutera undervisningen och
tipsa varandra om digitala verktyg och hjälpmedel. I nätverket ingår också en lärare som arbetat med att kartlägga de ukrainska elevernas kunskaper.
Även modersmålslärare är med och bidrar med sina expertkunskaper och erfarenheter i att undervisa elever som inte kan så mycket svenska, säger Joakim Östling, skolchef i Österåkers kommun.

Mer information

Förberedelseklass på Solskiftesskolan

I förberedelseklassen på Solskiftesskolan går nyanlända elever mellan 12 och 16 år från hela världen. De läser alla skolämnen men får extra mycket undervisning i svenska. De har samma mål och betygssystem som övriga elever i grundskolan. När eleverna är redo går de vidare till en ordinarie klass.

Under våren ansökte ett tiotal barn i högstadieålder från Ukraina om kommunal skolplats i Österåker. Eftersom den befintliga förberedelseklassen var full startades en separat grupp för de ukrainska eleverna. Tack vare det kunde de snabbt börja i skolan och få den kunskapsutveckling, trygghet och normalitet som skolan kan bidra med.

Publicerad:
Senast uppdaterad: