Österåkers kommuns logotype

Extra resurser till läromedel föreslås

Bilden föreställer två barns händer invid ett antal skolböcker och en mobiltelefon.

God tillgång till kvalitativa och professionellt producerade läromedel ger lärare förutsättningar att bedriva en kvalitativ och likvärdig undervisning. Österåkers Kommunstyelse och Kommunfullmäktige föreslås därför fatta beslut om en extra resursförstärkning på tryckta och digitala läromedel till kommunens grundskolor om 12 miljoner kronor.

Österåkers grundskolor har kontinuerligt förbättrat sina resultat och är nu bland landets tio procent högst placerade kommuner när det gäller studieresultat och gymnasiebehörighet. Den extra resursförstärkningen är ett led i kommunens arbete att höja kvaliteten i undervisningen och skapa likvärdiga förutsättningar mellan kommunens grundskolor.

Skolornas verktyg ska vara moderna och effektiva hjälpmedel för både elever eller pedagoger. Precis lika viktigt som att förstärka de digitala verktygen är det att stärka upp skolbibliotek och klassuppsättningar med tryckta läromedel.

– Detta är en kvalitetsförstärkning för våra grundskolor, som möjliggör att de fortsatt kan ligga i framkant och utvecklas. Det här är ett gemensamt förslag från de borgerliga allianspartierna och det känns mycket positivt att vi tillsammans skapar möjligheter för detta viktiga tillskott, framför allt med tanke på att de nationella proven kommer vara helt digitala 2024, säger Michaela Fletcher (M) Kommunstyrelsens ordförande.

Beslut fattas av Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige den 20 juni. Resursförstärkningen planeras vara på plats under höstterminen 2022.

Publicerad:
Senast uppdaterad: