Österåkers kommuns logotype

Stor satsning på språkutveckling i förskolan

Förskolebarn ler och håller ut armarna tillsammans med en pedagog

Just nu pågår en statsbidragsfinansierad satsning på att stärka språkutvecklingen för barn i förskolorna i Österåker. 20 fristående och kommunala förskolor deltar i projektet och erbjuds såväl digitala föreläsningar, som skräddarsydda insatser.

Förskolan är en viktig del i barns språkutveckling, inte minst för barn som inte har svenska som umgängesspråk hemma. Statsbidraget som Österåkers kommun har tilldelats för 2021 används till insatser för att stärka språkutvecklingen i svenska, utbilda förskolepersonal i språkutvecklande arbetssätt och öka delaktigheten i förskolan, särskilt för de barn som inte har svenska som modersmål.

– Förskolorna får fortbildning och stöd med språkutvecklande insatser genom föreläsningar, workshops och nätverkande. En viktig del är också att främja ett språkutvecklande arbetssätt hos pedagogerna, bland annat genom att ställa öppna frågor till barnen. Vi måste själva agera språkliga förebilder för barnen, säger Anna Samsioe, specialpedagog inom Pedagogcentrum som leder projektet kring språkutveckling.

Särskild satsning i Öppna förskolan

Öppna förskolan, som möter många barn och vårdnadshavare med ett annat umgängesspråk än svenska, har fått en egen del av statsbidraget. Genom det har Ljusterö öppna förskola öppet en extra dag då fokus ligger på just språkutveckling. Berga öppna förskola har anställt en extra resurs, utbildat all personal och tagit fram nya arbetssätt kring språkutveckling, ett arbete som premierades med Österåkers kommuns Pedagogpris 2021.

– Vi har utbildat oss i språkutveckling och flerspråkighet och tagit fram nya lärmiljöer utifrån det. Det har i sin tur skapat samtalsämnen att bygga vidare under våra lekträffar och promenader. Vi har också startat en språkgrupp för vårdnadshavare med annat umgängesspråk än svenska där fokus ligger på språk, anknytning och förskola, säger Lii Brogården på Berga öppna förskola.

Arbetet fortsätter framåt

Arbetet med språkutvecklande arbetssätt i förskolan fortsätter framåt och fler förskolor ges möjligheten att delta.

– Vi på Pedagogcentrum gläds åt den utveckling vi har kunnat se att projektet redan har genererat. Genom det kommer fler barn att stärkas i sin tidiga språkutveckling, vilket gynnar dem i resten av sin utbildning och framåt i livet, säger Anna Samsioe.

Publicerad:
Senast uppdaterad: