Stärkt utbildning inom sexualitet, samtycke och relationer i grundskolan

Från och med nästa läsår gäller nya skrivningar i läroplanen kring undervisning om sex, samlevnad och relationer. Förändringarna innebär ett större fokus än tidigare på värderingar och frågor om frivillighet och samtycke. För att förbereda Österåkers pedagoger erbjuder Pedagogcentrum fortbildning med start i november.

För att förbättra kvaliteten och stärka likvärdigheten i undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer har regeringen beslutat om läroplansändringar. Det innebär att det som förut hette sex och samlevnad, i högre utsträckning än tidigare ska fokusera på samtycke, värderingar och frågor om frivillighet. Ändringarna i läroplanen börjar gälla 1 juli 2022.

– Skolan har en viktig roll i arbetet med att främja elevernas hälsa och välbefinnande, förmedla betydelsen av samtycke och utveckla elevernas kritiska förhållningssätt till framställningar av relationer och sexualitet, säger Louise Furness, utbildningsdirektör i Österåkers kommun.

Förbereder Österåkers pedagoger

För att förbereda Österåkers pedagoger inför de nya skrivningarna har Pedagogcentrum, i samverkan med Ungdomsmottagningen i Åkersberga (UMiÅ), tagit fram en utbildning som ska stärka pedagogernas skicklighet och kunskaper inom ämnet. De erbjuder alla pedagoger som deltar i utbildningen fördjupning i vad de nya skrivningarna i läroplanen innebär men också stöd i och metoder för hur man pratar om sex, relationer och samtycke med sina elever.

Premiär för pedagogernas fortbildning, som innefattar en halvdag, sker i november 2021 och kommer därefter ingå i det ordinarie kursutbudet så länge pedagogerna har behov av utbildningen. Skolorna kan dessutom ansöka om lokal fortbildning på skolan för att inkludera hela skolan eller ett arbetslag.

– Jag är stolt och glad att Pedagogcentrum kan ta fram verksamhetsnära stöd så snabbt vid exempelvis läroplansförändringar. Det ger lärarna de bästa förutsättningarna för att kunna bedriva en kvalitativ undervisning för kommunens unga, säger Louise Furness.

Kursledare är Anna Samsioe, lärare och specialpedagog på Pedagogcentrum samt Pia Jonason, auktoriserad sexolog, barnmorska och enhetschef på Ungdomsmottagningen i Åkersberga.

Publicerad:
Senast uppdaterad: