Österåkers kommuns logotype

Penseln – en förskola med språk i fokus

Lärmaterial med människor, djur, dagar och annat.

Språkförskolan Penseln i Åkersberga tar emot barn i förskoleåldern med diagnosen språkstörning från hela Österåkers kommun. Här finns plats för åtta barn, tillsammans med dem arbetar tre förskollärare och en logoped för att barnen ska få stöd.

Cirka åtta procent av alla barn har en språkstörning, det motsvarar ungefär två barn i varje klass. En språkstörning är en medfödd funktionsnedsättning som innebär att du har svårt att producera och/eller förstå talat språk.

Språkförskolan Penseln är en kommunal skola som arbetar medvetet med språket och leken i centrum till exempel med hjälp av bildstöd och tecken. I kombination med den språkstimulerande verksamheten får barnen en intensiv logopedbehandling.

Vill du veta mer om språkförskolan?

På österåker.se/förskola kan du läsa mer om Språkförskolan Penselns verksamhet och hur du ansöker. Ansökningsprocessen för 2022 är igång.

Publicerad:
Senast uppdaterad: